Pas met 70 met pensioen

© Intelligence Group

De Nederlandse beroepsbevolking heeft lage verwachtingen van het toekomstig pensioen. De helft van de Nederlanders acht de kans ‘klein tot zeer klein’ dat ze daadwerkelijk het pensioen krijgen waarvoor ze hebben gespaard.

Verder blijkt dat de groep boven de 50 jaar redelijk zeker is van het feit dat zij met 67 jaar met pensioen gaat, terwijl 40% van de personen onder de 35 verwachten minimaal tot hun 70e te moeten werken. Dit blijkt uit een onderzoek van Intelligence Group.

In het onderzoek is gevraagd “Hoe groot acht u de kans dat u het pensioen krijgt waar u voor gespaard heeft als u met pensioen gaat?”. Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van alle personen (49,2%) deze kans (zeer) klein acht. De leeftijdscategorie tussen 25 en 49 jaar is daarin het meest sceptisch.

Pensioenleeftijd

Ruim 4 op de 10 Jongeren (tot 35 jaar) verwachten pas na hun zeventigste levensjaar met pensioen te kunnen. Minder dan de helft van deze groep verwacht met 67 te kunnen stoppen. Een op de tien jongeren verwacht zelfs te moeten doorwerken tot na hun 75e. Er zijn daarbij nauwelijks verschillen gevonden tussen hoog- en laag-opgeleiden. Een leuke uitkomst was verder dat hoe jonger de doelgroep was, des te groter de verwachting was voor het zestigste levensjaar te mogen stoppen met werken. Van de 50plussers denk 2,8% dit, terwijl dit 8,4%is onder iedereen onder de 25 jaar.

(Bron: Intelligence Group)

GEEN REACTIES