Forse daling dekkingsgraad pensioenfondsen

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in de maand januari met vijf procentpunt gedaald van 102% naar 97%. Verlies op aandelen en de nog verder dalende rente zetten de financiële positie van pensioenfondsen verder onder druk. Dit blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt.

De beleidsdekkingsgraad, die gebaseerd is op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden en die leidend is voor kortingen of indexatie, is in de maand januari gedaald naar 103%. Met een beleidsdekkingsgraad van 103% is er sprake van een dekkingstekort en dit kan leiden tot pensioenkortingen in de toekomst.

De verdere verslechtering van de financiële positie van pensioenfondsen vergroot de druk op het huidige stelsel. “Hervorming van het huidige pensioenstelsel wordt urgenter,” zegt Frank Driessen, Chief Commercial Officer bij de afdeling Retirement & Financial Management van Aon Hewitt. “In het huidige economische tijdsgewricht lijkt het huidige systeem, geënt op nominale zekerheid, niet optimaal te werken. De discussie over het toekomstbestendig pensioenstelsel is opnieuw actueel.”

(Bron: Aon Hewitt)

GEEN REACTIES