Overvloedige solvabiliteit geeft Maas Lloyd de ruimte

Pixabay

Een opmerkelijk bericht eind vorige week: schadeverzekeraar Maas Lloyd keert na bijna 35 jaar weer terug op de actieve schademarkt. Wat zit daar achter?

In 1985 besloot de Rotterdamse schadepartij zich alleen te focussen op zogeheten ‘run off’-schadeportefeuilles en was zij niet meer als zodanig actief bij het accepteren van nieuwe risico’s. Maas Lloyd was een tijdlang onderdeel van ABN Amro Verzekeringen, maar in 2005 brak een nieuw hoofdstuk aan. De Britse partij Hampden kocht Maas Lloyd in 2005 en bouwde daarna de Nederlandse run-off portefeuille gestaag uit. Onder meer met herverzekeringsportefeuilles van Delta Lloyd en Centraal Beheer. Meer recent, in 2015 en 2017, werd eveneens van Delta Lloyd de grootzakelijke aansprakelijkheids-, transport- en propertyportefeuille overgenomen, inclusief de asbestdossiers van voor 1975.

Maas Lloyd bleef onder toezicht staan van DNB, waarbij interessant is dat Hampden als marktpartij niet staat ingeschreven in het register van de Nederlandse toezichthouder. Het is daarom aannemelijk dat de Nederlandse portefeuille van Hampden (in elk geval deels) administratief onder de naam Maas Lloyd is gebracht. Uit cijfers van de laatste drie jaar blijkt dat Maas Lloyd vooral schades heeft in de aansprakelijkheidsportefeuille en in mindere mate in transport/zeevaart en brand.

Daarnaast is te zien dat de solvabiliteit van de Rotterdamse partij sterk is en de laatste jaren zelfs verbetert. In 2016 bedroeg deze nog 213%, vorig jaar is dit verder verbeterd naar 272%. Dat zijn voor schadepartijen uitbundige percentages, wat inhoudt dat er kapitaal ‘ongebruikt’ op de plank blijft liggen.

Een deel van dit kapitaal zal nu worden ingezet voor het accepteren van nieuwe risico’s op de volmachtmarkt in Nederland. Vorige maand heeft Maas Lloyd daarvoor de vergunning bij DNB aangepast. Dit is positief gezien de consolidatie op de Nederlandse markt en het feit dat verzekeraars regelmatig een limiet hanteren ten aanzien van volmacht. Maas Lloyd zal zich alleen richten op de particuliere en mkb-markt. Dat is begrijpelijk gezien de focus op de grootzakelijke markt in de afgelopen tijd.

GEEN REACTIES