NVHP: adviseur moet open zijn over vergoedingen niet-financiële partijen

Beloning bestuurders pensioenfondsen uiterst vaag
© Pixabay

Hypotheekadviseurs die klanten doorverwijzen naar niet-financiële partijen, zoals installateurs van zonnepanelen of energiebedrijven, moeten transparant zijn over de daarvoor ontvangen vergoeding.

Dat stelt het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Hypothecair Planners (NVHP). Het bestuur vindt dat het als Erkend Hypothecair Planner ontvangen van een financiële vergoeding van derden, voor het attenderen van relaties op de diensten van deze derden, alleen acceptabel is indien de consument op de hoogte is van het feit dat de adviseur van de betreffende leveranciers een vergoeding ontvangt.

Daarnaast is het volgens het bestuur niet passend om adviezen te geven die mogelijk beïnvloed zijn door geldelijke beloningen van partijen die de adviseur aan de consument heeft geadviseerd. De NVHP vind dat haar leden voor de consument een vertrouwensfunctie innemen. ‘Schending van dit vertrouwen schaadt niet alleen het aanzien van hun kantoor, maar kan ook het aanzien van de gehele financiële dienstverlening schaden.’

Het bestuur signaleert dat een toenemend aantal commerciële partijen van buiten de financiële sector haar leden benadert. Het gaat hierbij om onder meer de installatie van maatregelen op het gebied van duurzaamheid (zonnepanelen, isolatie, warmtepompen etc.) en energieleveranciers. Deze commerciële partijen vragen de financieel adviseurs in voorkomende gevallen hun relaties door te verwijzen naar deze commerciële partijen, dan wel de contactgegevens van deze relaties aan deze commerciële partijen door te geven.

Een aantal van deze commerciële partijen geeft de financieel adviseur die hieraan meewerkt een financiële vergoeding. Dit kan een vast nominaal bedrag zijn, maar ook een percentage van de omzet die de consument bij de betreffende leverancier genereert. De NVHP ontvangt signalen dat het aantal commerciële partijen dat van deze verkooptechniek gebruik maakt toeneemt, het aantal producten en diensten waarvoor deze vergoeding beschikbaar wordt gesteld zich verbreedt en de hoogte van de vergoeding toe neemt.

Dat neemt niet weg dat een Erkend Hypothecair Planner in zijn rol als vertrouwenspersoon en op grond van zijn ervaring een waardevolle recommandatie kan doen over de eventuele inzet van bepaalde commerciële partijen, stelt Maaike Verhoef, secretaris van de NVHP. “Een dergelijke recommandatie past bij de professionaliteit van de adviseur, kan een belangrijk voordeel zijn voor de consument, maar brengt tegelijkertijd verantwoordelijkheid met zich mee.

De trend dat adviseurs hun terrein verbreden/verleggen naar andere onderwerpen is langer gaande. Findinet ging daar eerder in op in en inventariseerde reacties.

GEEN REACTIES