Overstroom ik-app rept niet over schade en verzekering

Met de nieuwe overheidsapp ‘Overstroom ik?’ is op postcodeniveau te zien hoe hoog het water komt bij een grote overstroming.

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu lanceerde de app: "Ik vind dat mensen moeten weten hoe hoog het water bij hen kan komen. En wat ze dan het beste kunnen doen." Op de website www.overstroomik.nl staat wat je kunt doen bij een grote overstroming: zoek je in de buurt een veilige plek of vlucht je?

Zestig procent van Nederland kan overstromen. Met de nieuwe app ‘Overstroom ik?’ is op postcodeniveau te zien hoe hoog het water komt bij een grote overstroming. 9 miljoen mensen en ‘het hart van onze economie’ kunnen door een overstroming getroffen worden.

“Een gegeven is dat we de natuur niet kunnen beheersen”, aldus de minister. “Het kan een keer misgaan. Dat kan over 100 jaar zijn of morgen. De gevolgen van een grote overstroming zijn ingrijpend. Ik heb in Vietnam en Indonesië gezien wat de verwoestende kracht van water is. Wegen, spoorlijnen en de elektriciteitsvoorziening functioneren niet meer en ontwrichten de economie en het leven van de mensen. We hebben daar geen idee van. Wij exporteren onze kennis over preventie en waterwerken, van de Amerikanen kunnen we leren hoe we mensen moeten bewust maken van risico’s en wat mensen kunnen doen."

De app geeft aan op welke manieren mensen het vege lijf kunnen redden. Over mogelijke schade(vergoeding) wordt niet gerept. De minister hoeft er niet de hele aardbol voor af te reizen om daarover te leren. Landen in de buurt als Frankrijk, Engeland, België en Zwitserland kennen adequate oplossingen voor de dekking van overstromingsrisico’s. Rob Lengkeek keek in zijn afstudeerscriptie buiten onze landsgrenzen en constateerde dat Nederland op dit gebied flink achterloopt.

Het Verbond van Verzekeraars stuit bij elk initiatief om een collectieve verzekering mogelijk te maken tegen een ambtelijke of politieke muur. Wellicht dat de Overstroom ik-app het bewustzijn bij het kabinet aanwakkert om niet alleen de risico’s in beeld te brengen, maar ook te werken aan oplossingen voor het geval een dergelijk risico zich daadwerkelijk voordoet. Of blijft ze vluchten voor dit probleem?

GEEN REACTIES