Brabant en Vinex-wijken populair bij inbrekers

Registreerden verzekeraars eind 2012 nog ruim 3.500 claims per maand, eind vorig jaar was dat gedaald naar minder dan 3000 claims.

Die daling zet in 2014 door. Opvallend is wel dat de inbraakkans in Vinex-wijken beduidend hoger ligt dan in vergelijkbare stedelijke gebieden.

Dat blijkt uit de Risicomonitor Woninginbraken van het Verbond van Verzekeraars. Het Verbond heeft een analyse gemaakt van inbraakclaims die verzekeraars hebben geregistreerd in het Centraal Informatie Systeem (CIS). Het Algemeen Nederlands Inbraakpeil (ANIP) – het aantal inbraakclaims per 1.000 huishoudens – daalde in 2013 naar 4,4 (was 4,7 in 2012).

Grote provinciale verschillen

Ondanks een lichte daling van het ANIP hebben inwoners van de provincie Noord-Brabant de meeste kans op inbraak: per 1.000 huishoudens noteren verzekeraars daar jaarlijks 6,3 claims, tegenover 6,7 in 2012. Flevoland (5,8) en Limburg (5,2) scoren ook relatief hoog. Groningen (1,8) is nog steeds de veiligste provincie, al nam de inbraakkans daar wel met 12 procent toe. Van de grote steden met meer dan 50.000 huishoudens was het inbraakrisico net als vorig jaar het hoogst in Breda, Almere en Nijmegen.

Meer inbraakkans in Vinex-wijken

In de tweede Risicomonitor Woninginbraken is dit jaar voor het eerst een vergelijking gemaakt tussen 106 Vinex-wijken en vergelijkbare omliggende wijken. De inbraakkans in de onderzochte Vinex-wijken is 15 procent hoger dan in andere stedelijke gebieden. De vermoedelijke verklaring hiervoor is dat er in Vinex-buurten minder sociale controle is: bewoners kennen elkaar minder goed en zijn vaker van huis. Ook tellen de wijken relatief veel tweeverdieners die vaker waardevolle spullen in huis hebben.

Inbrekers houden van donkere dagen

Met de ‘r’ in de maand is het weer extra oppassen geblazen: inbrekers zijn het actiefst in de donkere maanden (oktober tot en met maart). De piek is tijdens de kerstdagen; het risico op woninginbraak is dan twee keer zo hoog als in de zomermaanden. Warme dagen zijn voor gelegenheidsdieven wel weer een dankbare periode. Zij kunnen hun slag slaan als bewoners ramen en deuren open laten staan.

Safety Deal Inbraakpreventie

Om huiseigenaren en huurders bewuster te maken van de risico’s en gevolgen van een inbraak, is in 2014 de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken opgericht. In deze stichting werken commerciële partijen, overheid en het Verbond van Verzekeraars samen. De organisaties tekenden deze week de Safety Deal Inbraakpreventie, waarin de partijen afspraken hebben gemaakt om woninginbraakpreventie te bevorderen.

Visie op veiligheid

Verzekeraars kunnen met hun kennis van risico’s en preventie bijdragen aan een veiligere samenleving, zeker in samenwerking met andere partijen. Het Verbond sluit daarom Safety Deals die de veiligheid op de weg en de veiligheid in en om het huis verbeteren. Het Verbond sloot dit jaar eerder deals over betere hulp aan slachtoffers van woningovervallen, over betere registratie van verkeersongevallen en over het voorkomen van ladingdiefstal. Meer informatie: www.verzekeraars.nl/veiligheid

GEEN REACTIES