ANNO12: Nederland is een nieuwe zorgverzekeraar rijker

Nadat de oprichters vorig jaar het benodigde kapitaal al bij elkaar hadden, gaat ANNO12 per 1 oktober 2014 definitief van start.

In oktober 2013 besloten Rob Adolfsen, Michiel Alkemade en Petwin Verkerk ( alle drie afkomstig van Agis) nog een jaar te wachten. Het benodigde kapitaal was niet het probleem. De oprichters stortten een bedrag van rond een miljoen euro en een investeerder was bereid een soortgelijk bedrag op tafel te leggen. Het restant werd succesvol via crowdfunding opgehaald: 171 investeerders stortten in totaal 502.000 euro.

Dat toch een jaar werd gewacht had te maken met het feit dat veel zorgverzekeraars, onder meer via budget- en onlinelabels de premies verlaagden. Zij konden dat doen door een deel van de reserves voor de exploitatie aan te wenden. Reserves waarover een nieuwe partij nog niet beschikt.

Dit jaar waagt ANNO12 de sprong wel en is daar formeel klaar voor: DNB heeft een vergunning afgegeven en de Nederlandse Zorgautoriteit is akkoord met de modelpolis voor de basisverzekering. Ook de bedrijfsvoering voldoet aan de hiervoor gestelde eisen.

De nieuwe zorgverzekeraar werkt op coöperatieve grondslag. ANNO12 is dus volledig eigendom van de leden. Iedereen kan lid worden van de coöperatie. Zowel de ondraagbare risico’s als de goede resultaten worden gezamenlijk gedeeld.

ANNO12 wil inzetten op bewust gedrag van haar leden met betrekking tot gezondheid en zorg. “Als

iedereen zich bewust is van dit gedrag en daarnaar handelt, dan kunnen de kosten van de Nederlandse gezondheidszorg omlaag. Voor ons maakt het niet uit of iemand gezond dan wel (chronisch) ziek is. Want met het juiste gedrag kan zowel overconsumptie van onnodige zorg als onderconsumptie van noodzakelijke zorg worden voorkomen.”

De nieuwe zorgverzekeraar gaat uit van keuzevrijheid van zorg. Leden bepalen zelf welke zorgverlener ze kiezen. “De zorgverzekeraar biedt hiervoor correcte en betrouwbare informatie over de kwaliteit en de kosten van zorg.”

Initiatiefnemer en oud-bestuursvoorzitter Agis Rob Adolfsen: “We zijn volop bezig met de laatste teksten/toelichtingen met betrekking tot de Ledencertificaten. Hopelijk krijgen we binnenkort goedkeuring van de AFM.”

ANNO12 treedt zelf op als risicodrager en hoopt zeer binnenkort de premies te kunnen publiceren. Facilitaire diensten zijn voor een deel uitbesteed aan DSW.

GEEN REACTIES