Oversluiters hypotheek profiteren op de valreep nog van lage rente

Vereniging Eigen Huis: fiscale plannen van DNB zijn 'onbegrijpelijk'
© Pixabay

Nu veel signalen erop wijzen dat de inflatie zal gaan toenemen, en daarmee ook de kapitaalmarktrente, grijpen huizenbezitters het moment aan om hun hypotheek over te sluiten.

Ongeveer 13.000 huizenbezitters sloten hun lening in februari over, ongeveer dertig procent van de totale vraag naar hypotheken. Dat meldt HDN vandaag. Vorig jaar lag dit percentage aanmerkelijk lager, ongeveer twintig procent. Dat oversluiters nu toeslaan heeft aan de ene kant te maken met de laagterecords voor de hypotheekrente en aan de andere kant met berichten over een grotere kans op inflatie. Zowel in de EU als de VS willen overheden bedrijven en burgers ondersteunen, de kans op ‘teveel geld’ neemt dan toe. In de afgelopen tijd is de rente op staatsleningen al voorzichtig opgelopen.

Oversluiters maar ook starters en doorstromers willen graag een lening met een lange rentevaste looptijd. In februari was de looptijd van 70% van de leningen meer dan twintig jaar, ruim meer dan een jaar geleden. Hypotheken met een lange looptijd is allang niet meer het domein van verzekeraars en pensioenfondsen. Ook de grootbanken hebben een grote rol blijkt uit cijfers van DNB.

GEEN REACTIES