(Findinet) Overdrachtsbelasting terugkrijgen? Welnee

Het idee dat iemand die binnen 3 jaar zijn huis doorverkoopt de overdrachtsbelasting terugkrijgt, berust op een misverstand

Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën geeft zowel particulieren als ondernemers die (noodgedwongen) hun woning of bedrijfspand moeten doorverkopen fiscaal een steuntje in de rug. Dat meldt althans de Rijksoverheid in een persbericht.

Deze maatregel is vertaald als zouden huizenbezitters de overdrachtsbelasting terug krijgen als zij de woning binnen drie jaar weer verkopen.

Dat is feitelijk onjuist.

Teruggave suggereert dat de woningverkoper de fiscus kan vragen de indertijd betaalde overdrachtsbelasting terug te storten. De Belastingdienst zal dat niet doen. De bestaande praktijk is een heel andere en de maatregel van Weekers heeft die praktijk niet veranderd.

In de huidige situatie hoeft de verkoper van een huis dat binnen zes maanden wordt doorverkocht alleen overdrachtsbelasting te betalen over de meerwaarde.

Stel je koopt een huis van € 200.000 en verkoopt die binnen 6 maanden door voor € 210.000, dan hoeft de verkoper slechts overdracbtsbelasting over de meerwaarde van € 10.000 te betalen.

De verkoper heeft daarvan voordeel als de verkoper bereid een stuk van zijn belastingvoordeel met de verkoper wil verrekenen.

Wat Weekers heeft gedaan is de termijn van zes maanden verlengen naar drie jaar. De systematiek blijft echter ongewijzigd.

Volgens de overheid maakt dit de verkoop van woningen makkelijker. Projectontwikkelaars zouden eerder geneigd zijn de oude woning van een huizenbezitter op te kopen als die besluit een nieuwbouwwoning te betrekken. En ook zou het soelaas bieden aan banken bij een eventuele uitwinning in verband met hypotheekschuld.

Dat is allemaal waar, maar dan moet de woning wel méér opbrengen dan het bedrag waarvoor de bestaande huizenbezitter die heeft aangeschaft. En dat zal niet eenvoudig zijn in een markt waar de woningprijzen dalen.

De maatregel is per direct ingegaan via een nieuw Besluit Overdrachtsbelasting van de staatssecretaris.

Deze wordt nader vastgelegd in het Belastingplan 2013. Daarin wordt opgenomen dat het gaat om een tijdelijke maatregel die op 1 januari 2015 eindigt.

GEEN REACTIES