OR krijgt meer invloed op het pensioen

© Pixabay

Ondernemingsraden (OR) krijgen het recht om wel of niet akkoord te gaan met een wijziging van de pensioenregeling. Hiermee krijgen ze meer invloed over hun pensioen. De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) hierover aangenomen.

Voorheen heeft de OR bij een ondernemingspensioenfonds alleen instemmingsrecht wanneer de werkgever van plan is een pensioenregeling vast te stellen of in te trekken, maar niet als de werkgever de pensioenregeling wil wijzigen. Als er al afspraken zijn gemaakt in een cao over de pensioenen, dan heeft de OR geen instemmingsrecht.

Het instemmingsrecht van de OR richt zich op de inhoud van de arbeidsvoorwaarde pensioen. De OR heeft geen instemmingsrecht ten aanzien van de keuze van de pensioenuitvoerder, omdat de werkgever daarvoor verantwoordelijk is. Daarop bestaat één uitzondering. De OR heeft wel instemmingsrecht als het een buitenlandse pensioenuitvoerder betreft. Het overbrengen van een pensioenregeling naar een buitenlandse pensioenuitvoerder kan namelijk ook gevolgen hebben voor de arbeidsvoorwaarde pensioen.

In het FD schreef Nelleke Trappenburg al eerder dat pensioenadvocaten stellen dat het wetsvoorstel niet de gewenste duidelijkheid over de rol van de OR biedt. Eerder het tegendeel. De pijn zit volgens hen bij de reikwijdte van het instemmingsrecht. Daaronder valt niet de uitvoeringsovereenkomst, tenzij dit het besluit arbeidsvoorwaarde treft en dan ligt het bij de sociale partners, dus bij de werkgever aldus de pensioenjuristen in het FD.

(Bron: SZW, FD)

GEEN REACTIES