Oproep van Bert ter Maat (Adfiz-lid Combinass)

dga Combiass / lid Adfiz

Signaal uit de markt *)
Adfiz-lid Bert ter Maat van Combinass roept andere intermediairs, die hun collectieve zorgcontract bij Achmea zijn kwijtgeraakt, op om samen op te trekken. Hij ziet mogelijkheden en kansen: “Samenwerken teneinde oplossing voor zorgklanten makkelijk maken”.

ACHMEA
In juli maakte Achmea bekend voor zorgverzekeringen de samenwerking met het grootste deel van de markt te beëindigen. Het gaat daarbij om verzekeringen van Avéro Achmea en van Zilveren Kruis. Een doorn in het oog voor Bert ter Maat, mede-eigenaar van advieskantoor Combinass. “Achmea heeft besloten voor wat betreft zorg nog maar met 70 (grote) intermediairs zaken te blijven doen. Om die reden heeft zij bij de andere intermediairs alle collectieve zorgcontracten opgezegd. Achmea beperkt zo de vrije keuze van klanten, en bovendien creëren ze voor mijn bestaande Achmea-verzekerden een probleem om mijn dienstverlening op niveau te houden.”

VOOR BERT IS DE MAAT VOL
Ter Maat roept andere Adfiz-leden op om zich bij hem aan te sluiten teneinde gezamenlijk goede afspraken met andere aanbieders te kunnen maken omtrent collectiviteiten. Die afspraken betreffen dan niet alleen de hoogte van de premie, maar zeker ook schadeafwikkeling en wijze van premie-incasso.

LOKET
Hij heeft daarvoor een loket geopend waar collega’s zich kunnen melden.  Daarvoor hoeft een kantoor alleen het standaard-excelformulier vóór 15 oktober 2017 in te vullen en te retourneren. Formulier downloaden vanaf Findinet : KLIK HIER. Lukt dat niet : het excelbestand is ook bij hem op te vragen (btermaat@combinass.nl).

De verzamelde informatie over omvang, regio en voorkeur voor aanbieders en incasso-mogelijkheden, wordt geanonimiseerd uitgezet bij een aantal aanbieders. Ter Maat: ”De stap van Achmea lijkt me een buitenkans voor andere aanbieders; ik verwacht dat een aantal aanbieders hier bovenop springen.”
Aan de hand van de reacties van collega’s en aanbieders worden vervolgstappen gepland.

*) Signaal uit de markt
Findinet biedt haar lezers graag de ruimte zich uit te spreken over interessante, opvallende of bijzondere zaken en feiten. Een eerlijke markt wordt bevorderd door transparantie !
Lezers die hun activiteiten willen delen met anderen, kunnen hun bericht zenden aan : redactie@findinet.nl 

GEEN REACTIES