Opmerkelijk goed tweede kwartaal voor Allianz

Afwaardering beleggingsportefeuille doet resultaat Allianz kelderen
© Allianz

Na een teleurstellend eerste kwartaal trekt verzekeraar Allianz Benelux in het tweede kwartaal een fikse sprint naar een verbeterde winstgevendheid.

Dit is vooral te zien in het schadebedrijf, waar de operationele winst in het tweede kwartaal met maar liefst 51% toenam van €32 mln naar ruim €48 mln. In het eerste kwartaal was er juist een daling te zien van het resultaat van €23 mln naar €7 mln. Dit kwam volgens Allianz onder meer door een eenmalige voorziening voor letselschadeclaims en door enkele grote branden.

Dat er in het tweede kwartaal nu een zeer forse stijging plaatsvindt, komt door ingrepen in de bedrijfsvoering van de verzekeraar. Allianz Benelux streeft nu naar ‘technical excellence’, waarbij het technisch verzekeringsresultaat moet worden verbeterd. De verzekeraar vindt bijvoorbeeld dat bij WA-polissen de premie en het risico niet in balans zijn, wat heeft geleid tot strengere acceptatiecriteria en hogere premies. Daarnaast heeft Allianz een tamelijk grote zakelijke schadeportefeuille, en de tendens in dit segment is dat er een ‘verharding’ plaatsvindt, wat zich uit in hogere premies. Verder is Allianz bezig de kosten te beheersen, bijvoorbeeld door producten en processen simpeler te maken waardoor (zakelijke) klanten meer zelf kunnen doen.

Het tweede kwartaal voor het levenbedrijf was minder florissant. Na een goed eerste kwartaal, daalde de winst in het tweede kwartaal met 9% naar €45 mln. Hoewel Allianz zelf geen mededelingen daarover doet, lijkt dit samen te hangen met het negatieve renteklimaat in Europa. Over het eerste halfjaar gemeten noteerde Allianz Benelux per saldo overigens wel een winststijging bij leven van bijna 5%, naar eigen zeggen door ‘verbeterde rentabiliteit’.

GEEN REACTIES