Ook Volksbank ziet marktaandeel hypotheken afnemen

Volksbank treft voorzieningen voor kredietverliezen

Net als Rabobank, ABN Amro en ING zit het ook de Volksbank niet mee op de Nederlandse hypotheekmarkt.

Het marktaandeel zakte in het tweede halfjaar verder weg naar 6,1%, nadat in het eerste halfjaar het aandeel al was gedaald van 7,2% naar 6,5%. Ook in euro’s uitgedrukt daalde de nieuwe productie: met 7% naar €5,5 mrd. Onder de Volksbank ressorteren merken als SNS, ASN, Regiobank en BLG Wonen.

De daling is volgens de bank het gevolg van concurrentie op de hypotheekmarkt en de verder toegenomen vraag naar hypotheken met een rentevaste periode van 15 jaar of langer. Het aandeel hiervan in de totale markt nam toe tot 59% ten opzichte van 56% in 2018. Voor banken zijn dit type hypotheken minder aantrekkelijk vanwege het relatief grote renterisico. Toch laten de banken deze markt niet links liggen. De Volksbank-portefeuille van leningen langer dan 15 jaar nam met 600 mln euro toe naar 9,2 mrd euro.

De aflossingen stegen tot € 5,3 miljard, een stijging ten opzichte van 2018 (€ 4,6 miljard). Dit was mede het gevolg van een groeiende portefeuille, een hoger aantal verhuizingen, hevige concurrentie op de oversluitmarkt en een toename in aflossingen van overbruggingskredieten, zo stelt de Volksbank in een toelichting.

Interessant in de cijfers is verder dat de Volksbank de gevolgen schetst van de dalende hypotheekrente op de rente-inkomsten van de bank. Deze namen met vier procent af naar 875 mln euro. Dit kwam voornamelijk door lagere baten uit hypotheken als gevolg van (vroegtijdige) renteherzieningen tegen lagere tarieven. Daarnaast is ook de nieuwe hypotheekproductie afgesloten tegen substantieel lagere tarieven dan die van afgeloste hypotheken. Ontvangen vergoedingen voor renteverlies uit hoofde van vroegtijdige renteherzieningen en aflossingen van hypotheken (oftewel boeterente) waren substantieel, maar lager dan in 2018.

GEEN REACTIES