Ook Verbond wil verkenning naar ‘schone lei’ na medische voorgeschiedenis

Ook Verbond wil verkenning naar 'schone lei' na medische voorgeschiedenis
© Pixabay

Het Verbond van Verzekeraars wil samen met patiëntenverenigingen en politiek Den Haag verkennen of een zogenoemd ‘schoneleibeleid’ voor ex-patiënten die al een aantal jaren genezen zijn verklaard, ook in Nederland kan worden toegepast.

Daarmee sluit de branchevereniging zich aan bij de wens van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) die het ‘recht te worden vergeten’ bepleit bij de acceptatie voor overlijdensrisicoverzekeringen.

Gisteren presenteerde de NFK een onderzoek onder 316 patiënten waaruit bleek dat 62% van hen er gemiddeld vijf jaar na de diagnose niet in slaagde een OVR af te sluiten. Van degenen die het wel lukte, moesten vier op de tien blijvend extra premie betalen.

Het Verbond verwijst naar regelgeving in Frankrijk en België waar via het zogeheten ‘recht om vergeten te worden’ wettelijk is vastgelegd dat bepaalde medische voorgeschiedenis – zoals de diagnose kanker – na een aantal jaren geen of slechts een beperkte rol mag spelen bij de vaststelling van de premie voor een overlijdensrisicoverzekering die gekoppeld is aan de hypotheek.

Directeur Richard Weurding van het Verbond beaamt dat een afwijzing of premieopslag voor mensen met een medisch verleden hard kan aankomen. “Dan word je weer geconfronteerd met de vreselijke ziekte die je achter je gelaten hebt. We snappen goed dat je dit verleden echt wilt laten rusten.”

De goede samenwerking met NFK van de afgelopen jaren heeft er volgens het Verbond voor gezorgd dat verzekeraars nu de meest actuele data over borstkanker kunnen gebruiken bij aanvragen voor overlijdensrisicoverzekeringen. Weurding: “Daarnaast willen we nu andere wegen verkennen om de verzekerbaarheid te verbeteren, specifiek voor ex-patiënten die in het verdere verleden succesvol zijn behandeld.”

Geen cijferstrijd
In Nederland wordt jaarlijks ruim 200.000 aanvragen voor een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Afwijzingen komen bij ex-kankerpatiënten volgens het Verbond minder vaak voor dan de 62% die de NFK noemt. “Ik wil er geen cijferstrijd van maken, maar ik vermoed dat de NFK iets te stoutmoedige conclusies trekt op basis van 316 reacties op een enquête onder 35.000 leden. Volgens onze gegevens wordt ruim 80% van de ex-patiënten geaccepteerd bij een ORV-aanvraag”, aldus een woordvoerder.

Bron: Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES