Ook Achmea schikt in woekerpolisaffaire

Ook Achmea schikt in woekerpolisaffaire
Kantoor Achmea Leiden. © Achmea

Opnieuw succes voor de claimorganisaties in de woekerpolisaffaire. Ze hebben met Achmea een definitieve overeenkomst bereikt over compensatie van gedupeerden van beleggingsverzekeringen. Het gaat om polissen die in Nederland zijn verkocht via de merken Avéro Achmea, Centraal Beheer, FBTO, Interpolis en hun rechtsvoorgangers.

Met het akkoord is een totaalbedrag van € 85 miljoen gemoeid. Daarvan is € 60 miljoen bestemd voor de schikkingsovereenkomst. Daarnaast is er een ‘ruime’ reservering gedaan van € 25 miljoen voor schrijnende gevallen die niet zijn aangesloten bij een van de belangenorganisaties (Consumentenclaim, Woekerpolis.nl, Woekerpolisproces, Wakkerpolis en de Consumentenbond).

Minimaal enkele honderden euro’s

Aangesloten consumenten kunnen een vergoeding tegemoetzien van minimaal enkele honderden euro’s. In een enkel geval kan dit oplopen tot meer dan tienduizend euro. Volgens NRC zou het in deze schikking gaan om 27.000 polissen, dat is minder dan bij voorgaande schikkingen.

De komende maanden werken de betrokken partijen de praktische uitvoering van de regeling verder uit. Daarna ontvangen de deelnemers bericht over wat de regeling precies voor hen betekent. De regeling met Achmea is definitief als minimaal 90% van de deelnemers akkoord is. Klanten die niet zijn aangesloten bij een belangenorganisatie en zich als schrijnend geval willen melden, kunnen dat doen bij Achmea.

Beroepsprocedure stopgezet

Er liep één collectieve juridische procedure tussen Achmea en Woekerpolis.nl en de Consumentenbond. Deze twee belangenorganisaties hadden beroep aangetekend tegen een eerdere uitspraak van de rechtbank. Die beroepsprocedure wordt nu stopgezet. Met de claimclubs is afgesproken dat er geen nieuwe procedures meer worden gestart.

‘Boek kan eindelijk dicht’

Met de deal komt er voor een nieuwe groep consumenten een einde aan een langslepende procedure. ‘Ook dit boek kan nu eindelijk dicht. Dat geeft rust en genoegdoening’, aldus de onderhandelaars.

Impact voor Achmea beperkt

De impact van de overeenkomst op de kapitaalpositie van Achmea is beperkt. De schikkingsovereenkomst volgt op diverse maatregelen, waaronder klantvergoedingen, die Achmea naar eigen zeggen in het verleden al heeft genomen. Dat zou gaan om een totaalbedrag van € 380 miljoen. Voor Achmea is het belangrijk dat het dossier nu gesloten kan worden, omdat het bedrijf overweegt zijn levensverzekeringsportefeuille in de etalage te zetten.

Derde schikking in korte tijd

De overeenkomst van de claimclubs met Achmea is de derde in korte tijd. Eerder sloten A.S.R./Aegon en Nationale Nederlanden een finale regeling met de claimorganisaties. In 2021 werd al geschikt met Allianz. De zaken kwamen dit jaar opnieuw in beweging na rechterlijke uitspraken in september. Het Gerechtshof Den Haag oordeelde dat zowel Nationale Nederlanden als Aegon een groot deel van de kosten voor klanten nooit in rekening had mogen brengen.

De claimorganisaties zijn nu nog in gesprek met Reaal/Zwitserleven (Athora) en De Goudse. Aanmelden bij de claimclubs voor woekerpolissen van Reaal en de Goudse is sinds kort niet meer mogelijk, wat doet vermoeden dat ook bij deze verzekeraars een schikking in zicht is. Consumenten met een woekerpolis van Onderlinge ’s Gravenhage en Legal & General (Scildon) kunnen zich nog wel aanmelden.

Kritiek

Daarmee komt het einde in zicht van de al decennialang slepende woekerpolisaffaire. Maar er is ook kritiek. De woekerpolisorganisaties houden gemiddeld 10% in van de uit te keren bedragen (Wakkerpolis 17,5%). Daarvoor hebben ze weliswaar jarenlang juridische procedures moeten voeren, maar bekeken over de laatste maanden is het een goed verdienmodel.

Gedupeerden die zich niet hebben aangemeld, omdat ze bijvoorbeeld papieren kwijt zijn, laaggeletterd zijn, ontvangen niets. Alle schikkende partijen reserveren weliswaar een bedrag extra voor deze groep, maar dat geldt dan alleen voor de niet nader omschreven ‘schrijnende gevallen’.

René Graafsma, ‘nestor van de woekerpolissen’, vindt de overeengekomen compensatiebedragen veel te laag. Hij heeft een Financieel Verbond opgericht waarmee hij verder wil strijden voor compensatie.

Bronnen: Achmea, Woekerpolis.nl

GEEN REACTIES