Ook ABN kiest voor ruimere NHG-criteria senioren

copyright Pixabay

Net als de Volksbank (o.m. SNS en BLG) en Obvion gaat ook ABN Amro de nieuwe NHG-criteria gebruiken voor seniorenhypotheken.

Dit betekent dat ABN Amro (en dochter Florius) bij hypotheekaanvragen van 56+ers uitgaat van de zogeheten ‘werkelijke woonlasten’. Daarmee wordt afgestapt van de oude normen die het voor senioren moeilijk maakten om een hypotheek af te sluiten, vooral omdat banken uitgingen van een lager inkomen na de pensioendatum. Bij de werkelijke woonlasten wordt gekeken naar de woonlasten die de betreffende klant had een maand voor de aanvraag van een bindend bod. De nieuwe werkelijke maandlasten dienen gelijk of lager te zijn dan de huidige werkelijke maandlasten en gelijk of lager blijven dan de toegestane financieringslast. Andere voorwaarden voor de nieuwe NHG-criteria zijn onder meer dat de rentevaste periode minimaal 20 jaar is en dat de hypotheekaanvrager al in het bezit is van een woning.

Met de nieuwe normen wil de NHG belemmeringen wegnemen voor ouderen die graag willen verhuizen. Ook ABN Amro heeft naar eigen zeggen om deze reden de acceptatiecriteria verruimd. ‘Een groeiende groep 56-plussers met een eigen woning wil verhuizen. Nu is het zo dat zij dan vaak geen nieuwe hypotheek kunnen krijgen, zelfs als zij naar een goedkopere woning verhuizen. Deze maatregel draagt bij aan de mobiliteit op de woningmarkt. Hierdoor komen er meer woningen vrij en neemt de keuze toe, waardoor mogelijk ook andere groepen huizenkopers ervan kunnen profiteren, stelt de bank in een toelichting.

Verder wil ABN Amro ook 56-plussers die niet willen verhuizen maar overwaarde willen vrijspelen, ondersteunen. De overwaarde kunnen zij gebruiken om hun te woning verbeteren, te verduurzamen, een schenking te doen of hun inkomen aan te vullen. De bank maakt dit mogelijk door klanten een andere hypotheekvorm aan te bieden voor een langere looptijd. ‘Daarnaast worden huurinkomsten uit een tweede woning voortaan volledig als inkomen gezien bij de berekening hoeveel hypotheek de klant kan krijgen. Hierdoor kunnen zij hun hypotheek verhogen, waardoor de overwaarde kan worden vrijgespeeld.’ Daarmee sluit ABN aan bij onder meer hypotheekvormen die door sommige gemeenten al worden ondersteund, zoals de Verzilverlening.

GEEN REACTIES