Aantal sterfgevallen door hitte valt mee

Aantal sterfgevallen door hitte valt mee
© Pixabay

Het aantal gevallen van overlijden door de recente hittegolven valt mee, meldt het CBS. Tijdens de periodes van extreme hitte overleden er gemiddeld 2.714 personen per week, dat zijn ongeveer 100 personen méér dan in een gemiddelde week in de zomerperiode. Maar dit slechts een beperkte toename, stelt het CBS. In het jaar 2006, toen er ook een lange hittegolf was, lag het aantal sterfgevallen bijna 400 per week hoger dan in een gemiddelde zomerweek.

Temperatuur
Uit eerder onderzoek van het CBS en het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) blijkt dat hoge temperaturen samenhangen met een verhoogde sterfte. Dit jaar valt dat dus mee. Het CBS veronderstelt dat Nederlanders zich meer bewust zijn geworden van wat ze moeten doen bij een hittegolf. Daarnaast was er dit voorjaar een lange koude periode met griep waarin al veel personen voortijdig zijn overleden.

80-plussers
De extra sterfte betrof voornamelijk personen van 80 jaar en ouder. Tijdens de hittegolven van dit jaar overleden per week gemiddeld 1500 personen van 80 jaar en ouder, bijna net zo veel als gedurende de hittegolf van 2006 (1536). Daar staat tegenover dat het aantal 80-plussers in de tussentijd wel is toegenomen van 590 duizend op 1 januari 2006, naar 780 duizend op 1 januari 2018. Relatief gezien ligt de sterfte bij ouderen tijdens de hittegolf in 2018 dus veel lager dan in 2006.

In de leeftijdsgroepen 65 tot 80 jaar en 0 tot 65 jaar lag het relatieve aantal overledenen tijdens de hittegolf ook lager vergeleken met dezelfde periode in eerdere jaren en vergeleken met de hittegolf in 2006.

In 2018 waren er twee officiële landelijke hittegolven: van 15 juli tot en met 27 juli en van 29 juli tot en met dinsdag 7 augustus. 2006 telde ook twee hittegolven: van 30 juni tot en met 6 juli en van 15 tot en met 30 juli. Deze tweede hittegolf van 2006 met een lengte van 16 dagen was een van de langste en meest intense in zeker honderd jaar. Na 2006 zijn er nog twee korte hittegolven gemeten: in 2013 (zeven dagen) en in 2015 (zes dagen).

Bron: CBS

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES