Onderzoek: DNB is beter benaderbaar en transparanter geworden

Onderzoek: DNB is beter benaderbaar en transparanter geworden

Partijen die veel te maken hebben met De Nederlandsche Bank (DNB) vinden haar in toenemende mate benaderbaar en transparant. Ook is er ruimte voor meer dialoog en samenwerking, zo blijkt uit een onderzoek dat DNB heeft uitgevoerd onder ruim 500 relaties. Dit meldt DNB in een eigen persbericht. Een minder formalistische en afstandelijke houding zou de effectiviteit van het toezicht van DNB verder kunnen vergroten. Onder de bevraagde relaties bevonden zich banken, verzekeraars, trustkantoren, wetenschappers, leden van belangengroepen en journalisten.

Wat gaat goed?
De deelnemers aan de enquête geven aan dat DNB en haar medewerkers professioneel, zorgvuldig en betrouwbaar zijn. Ze dichten DNB een ‘zeer goede’ reputatie toe. Men oordeelt positief over de algehele effectiviteit van DNB. Ook geven de stakeholders aan dat DNB in de loop van de tijd meer benaderbaar en transparanter is geworden. Daarnaast vinden zij dat DNB pragmatischer opereert dan een aantal jaren geleden. Onder toezicht staande instellingen vinden dat het toezicht van DNB streng en proactief is. Zij benadrukken dat DNB haar werkwijze op het gebied van bestuurderstoetsingen heeft aangepast. Ze zien dit als een duidelijke verbetering en geven aan hierover tevreden te zijn.

Wat kan beter?
Hoewel de benaderbaarheid is toegenomen, bestaat de wens nog meer de dialoog en samenwerking met DNB aan te gaan. Tevens geven de geënquêteerden aan dat DNB winst kan behalen als zij effectiever en politiek sensitiever wordt in haar beïnvloedingsstijl. Ook ervaren zij dat DNB nog te veel uit silo’s bestaat waardoor soms inconsistente boodschappen worden afgegeven.

Een minder formalistische en afstandelijke houding zou de effectiviteit van het toezicht van DNB verder kunnen vergroten. Ook het geven van meer procesinformatie, een betere terugkoppeling van onderzoeksresultaten en meer prioriteit en maatwerk in het toezicht zijn verbeterpunten.

Breed onderzoek
Het is voor het eerst dat DNB zo’n breed onderzoek heeft gedaan, met inbegrip van stakeholders die met de toezicht-, monetaire of betalingsverkeer-taken van DNB te maken hebben. Eerdere onderzoeken hadden betrekking op de stakeholders van de toezichtfunctie van DNB.

Bron: DNB

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES