ASR: distributiedochters moeten meer winst maken

ASR koopt eigen aandelen in

Verzekeraar ASR vindt dat de in de afgelopen jaren overgenomen intermediairpartijen, zoals VKG, Felison, Boval en SuperGarant, een hogere winstpotentie hebben.

Dat zegt de verzekeraar in het vorige week verschenen jaarverslag over 2017. In de afgelopen jaren breidde ASR flink uit door overnames in de branche van service providers en intermediaire distributie. Afgelopen jaar steeg de omzet van dit bedrijfsonderdeel van €48 mln naar €62 mln, terwijl de winst met €3 mln toenam naar €9 mln.

Verdiensten
Maar ASR vindt derhalve dat dit beter kan en beter moet. ‘Ons doel is om de potentiële verdiensten die wij voor deze werkmaatschappijen voorzien, te ontsluiten’, stelt de verzekeraar in het jaarverslag. ASR deelt de dochters die actief zijn met intermediaire distributie en service providing in haar eigen concernportfolio in bij bedrijven die nu nog een relatief lage winstgevendheid hebben, maar wel kansen voor verbetering hebben. ASR zegt dat de distributiedochters kunnen profiteren van het feit dat zijn nu onderdeel zijn van het verzekeringsconcern, bijvoorbeeld door productaanbiedingen en innovatiemogelijkheden. Hierdoor kunnen zij hun hun dienstverlening verder ontwikkelen en in omvang groeien.

Arbeidsongeschiktheid
Zeer winstgevend is ASR al met arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De verzekeraar heeft hier een marktaandeel, gemeten naar bruto premies, 21,6% (cijfers over 2016). ASR was naar eigen zeggen de tweede partij, na de combinatie NN/Delta Lloyd, op de Nederlandse markt. 37% van de premie is afkomstig van AOV-polissen voor zelfstandigen, 28% uit verzuimverzekeringen, 16% uit WGA-verzekeringen en 19% uit verzuim- en WGA-polissen die worden beheerd door gevolmachtigd agenten. Bij deze laatste groep ondersteunt ASR de business door onder meer ‘e-based’ acceptatiesystemen en online kanalen om zo digitale productvoorstellen te kunnen doen. Daarnaast ondersteunt ASR de gevolmachtigd agenten om in de lokale markt het mkb te benaderen met nieuwe productproposities.

GEEN REACTIES