Onderverzekering gevaarlijk voor Economieën: Lloyd’s pakt door

Tom Bolt van Lloyd's: Director Performance Management (© Lloyd's of London)

Acht verzekeraars, die als aanbieders actief zijn op de verzekeringsmarkt van Lloyd’s of London, hebben het initiatief genomen om de economieën van ontwikkelingslanden aan te moedigen zich beter te beschermen tegen de gevolgen van natuurcatastrofes.

Volgens Lloyd’s vertegenwoordigen de opkomende economieën van Latijns Amerika, Afrika en Azië slechts 16% van de mondiale premie voor schadeverzekeringen. En dat terwijl dezelfde gebieden 40 % van de mondiale economie uitmaken. Er is hier nadrukkelijk sprake van onderverzekerde economieën.

Met een startcapaciteit van € 400 miljoen aan ruimte voor premieboekingen wil de groep oplossingen kunnen aanreiken door op basis van co-assurantie te participeren in de benodigde risicodekkingen.

De groep van acht bestaat uit de bekende verzekeringshuizen: Amlin, Beazley, Hiscox, Mitsui Sumitomo Nephila, RenaisanceRe, Tokio Marine en XL Catlin. Zij trekken de kar, maar ook andere geïnteresseerde Lloyd’s aanbieders kunnen zich alsnog aansluiten.

De groep heeft bekend gemaakt te willen samenwerken met internationale organisaties. zoals de Wereldbank en het Britse ministerie van internationale ontwikkeling.

De groep tracht ook de banden te versterken met verschillende andere mondiale initiatieven, zoals het Verzekeringsforum voor Ontwikkelingslanden.

Naast de samenwerking met partijen, die reeds samenwerken met Lloyd’s Underwriters, willen zij ook overheden, gemeentelijke autoriteiten en NGO’s (non-gouvernementele organisaties) bij de uitvoering van de plannen betrekken.

Tom Bolt, directeur performance management bij Lloyd’s, stelt: “het initiatief van deze groep heeft tot gevolg dat de Lloyd’s-markt sneller kan helpen om adequate verzekeringsoplossingen te vinden en gelijktijdig het risicobewustzijn mondiaal te vergroten. Wij willen graag nauw samenwerken met alle denkbare organisaties over de hele wereld, zodat wij opkomende economieën kunnen helpen zich te ontwikkelen”.

Een natuurramp, zoals een orkaan, een overstroming, een aardbeving of een vulkanische uitbarsting, kan grote negatieve gevolgen hebben voor de economische ontwikkeling van een land. Daarom is het van belang dat men zich beter bewust wordt van de mogelijkheid om zich te verzekeren tegen schade.

GEEN REACTIES