Ondanks januaristormen bleef resultaat schadeverzekeraars op peil in 2018

Ondanks januaristormen bleef resultaat schadeverzekeraars op peil in 2018
© Pixabay

Nederlandse schadeverzekeraars moesten begin 2018 meteen alle zeilen bijzetten met twee zware stormen op 3 en 18 januari. De stormen leidden tot opgeteld 300.000 schademeldingen en meer dan 450 miljoen euro schade – een recordbedrag, aldus het Verbond van Verzekeraars. Omdat echter de premie-inkomsten stegen, daalde het resultaat voor herverzekering slechts licht. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde financieel jaarverslag van de verzekeringsbranche.

Afgezien van de stormen kende 2018 verder geen vergelijkbare incidenten. Dankzij het feit dat een groot deel van de stormschade was herverzekerd, kon het resultaat na herverzekering toch nog iets verbeteren. Overigens is, vergeleken met de januaristormen van vorig jaar, de schade die tot nu toe geregistreerd is bij het extreme weer begin juni (in totaal enkele tientallen miljoenen euro’s) beperkt.

Hogere letselschadeclaims
Schadeverzekeraars werden in 2018 ook geconfronteerd met hogere letselschadeclaims, onder meer als gevolg van de introductie van de mogelijkheid om affectieschade te claimen, en duurdere herstelkosten bij autoschades. Door de oplopende schadelast zagen veel verzekeraars zich genoodzaakt de premies te verhogen. Dit is terug te zien in het totale premievolume van motor-, transport- en brandverzekeraars (inboedel- en opstal): de bruto premie steeg van 12,6 naar 13,2 miljard euro. Lichtpunt is de daling van het aantal voertuigdiefstallen, behalve bij bromfietsen. Ook het aantal woninginbraken nam af.

Solvabiliteit
Over de hele linie is er volgens het Verbond sprake van een solide bedrijfstak die zijn verplichtingen op de lange termijn ruimschoots kan nakomen. De solvabiliteit van de bedrijfstak als geheel verbeterde met 11 procent tot 190 procent terwijl de wettelijke norm 100 procent bedraagt.

Premieregelingen
Levensverzekeraars hadden in 2018 te maken met een tegenvallende beursontwikkeling en lage rente. Toch verbeterde het resultaat door dalende schadelast en lagere kosten. In de markt van pensioenregelingen is sprake van een toenemende populariteit van premieovereenkomsten, die overigens steeds vaker worden uitgevoerd door een premiepensioeninstelling (PPI). Het aantal deelnemers dat pensioen opbouwt bij een PPI groeide in vijf jaar van enkele tienduizenden tot bijna een half miljoen.

Bron: Verbond van verzekeraars

GEEN REACTIES