Overheid wil aanvullende maatregelen tegen witwassen

Overheid wil aanvullende maatregelen tegen witwassen
© Pixabay

Een tweedehands auto contant betalen kan straks waarschijnlijk niet meer: er wordt een verbod voorgesteld op betalingen met contant geld vanaf 3000 euro. Verder wordt er ingezet op afschaffing van het 500-eurobiljet, banken moeten ongebruikelijke klanten gaan weren en er is een Europese toezichthouder nodig. Deze en nog meer maatregelen dienen om het criminelen moeilijker te maken ons financiële stelsel te gebruiken voor witwassen.

De voorstellen staan in het gezamenlijke plan ‘aanpak witwassen’ dat minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

16 miljard euro
In Nederland wordt jaarlijks naar schatting 16 miljard euro witgewassen. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om opbrengsten uit drugscriminaliteit en fraude, die naar schatting voor meer dan de helft uit het buitenland komen. Bij de aanpak van witwassen zijn banken de afgelopen jaren een aantal keer ernstig tekortgeschoten. De banken hebben inmiddels beterschap beloofd, zij doen grote investeringen om witwassen beter tegen te gaan.

Volgens de bewindslieden is er naast de bestaande regels meer nodig om het criminelen lastiger te maken om geld wit te wassen. Minister Hoekstra: ‘Witwassen is een heel groot probleem dat gezamenlijk aangepakt moet worden. Het kabinet, toezichthouders, de Financial Intelligence Unit (FIU), OM, FIOD, de financiële sector en accountants slaan daarom nu de handen ineen om ervoor te zorgen dat criminelen geen voet aan de grond kunnen krijgen in ons financieel stelsel.’

Minister Grapperhaus: ‘Misdaad mag niet lonen. In Nederland niet, in Europa niet en wereldwijd niet. Door een gezamenlijke inzet willen wij de aanpak van witwassen naar een hoger niveau tillen. Nederland moet internationaal tot de koplopers behoren bij de aanpak van witwassen’.

Banken zouden met deze aanpak hun poortwachtersfunctie nog beter kunnen vervullen. Vanwege het grensoverschrijdend aspect van witwassen is een Europese centrale toezichthouder nodig om het toezicht effectiever te maken. De opsporing en vervolging van criminelen wordt versterkt. Zoals eerder bekend gemaakt komt hiervoor extra capaciteit bij onder andere de politie, FIOD, FIU en het OM.

Verder moet de nationale aanpak ervoor zorgen dat de drempels verhoogd worden, door het misbruik van juridische entiteiten en constructies en het gebruik van grote sommen contant geld verder tegen te gaan en crypto’s te reguleren.

Omdat het voorkomen en bestrijden van witwassen voortdurend in ontwikkeling is en constante aandacht en samenwerking vergt, spreken de bewindslieden aan het einde van het jaar opnieuw met de betrokken partijen over de voortgang en effectiviteit van de maatregelen in het plan van aanpak.

GEEN REACTIES