‘Omschakeling naar vaste pensioenbijdrage vergt extra voorlichting aan deelnemers’

'Omschakeling naar vaste pensioenbijdrage vergt extra voorlichting aan deelnemers'
© Pixabay

De communicatie aan werknemers over hun pensioen moet snel geïntensiveerd worden en pensioenadviseurs kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Van de werknemers blijkt 41% zich op dit moment zorgen te maken over de eigen pensioensituatie. Slechts 53% van de werknemers is bekend met de keuzes die zij hebben om eerder of later met pensioen te gaan. Ook de kennis over de mogelijkheid om bij te sparen is met 35% laag.

Dat zijn enkele van de uitkomsten van het pensioenonderzoek, uitgevoerd in opdracht van levensverzekeringsmaatschappij Scildon, dat 8 juni tijdens een webinar werd gepresenteerd. Jaarlijks houdt Scildon een onderzoek rondom het thema ‘pensioen’. Het onderzoek in 2020 is gehouden onder een representatief deel van de Nederlandse werknemers. In het onderzoek zijn zowel werknemers met een beschikbare premieregeling opgenomen, als werknemers met een aanspraak op een uitkering (regeling op basis van salaris/diensttijd).

Eisen aan voorlichting veel hoger
Jan-Albert van Laar, manager pensioen bij Scildon: “Het onderwerp ‘pensioen’ krijgt in de dagelijkse praktijk niet de aandacht die het verdient. Weinig werknemers beseffen dat zij wekelijks één dag werken voor de financiering van hun pensioen. De omschakeling van een toegezegde uitkering naar een vastgestelde bijdrage heeft zowel voor de werkgever als voor de werknemers een aantal belangrijke voordelen, maar er is een keerzijde. Namelijk dat de eisen die maatschappelijk gesteld moeten worden aan de voorlichting aan pensioendeelnemers veel hoger komen te liggen. Werkgevers zullen eraan moeten wennen dat stabiliteit van kosten door de omschakeling naar een vastgestelde bijdrage zal leiden tot meer inspanning waar het gaat om voorlichting aan hun werknemers.

“Met de introductie van een vernieuwde propositie na de zomer, onder de naam Scildon Pensioen, wordt hier ook door ons verder in geïnvesteerd. Customer journeys zijn een belangrijk onderdeel van het deelnemersportaal om werknemers zo meer te betrekken bij hun pensioenregeling”.

Grote verschillen tussen pensioendeelnemers
Het onderzoek onder werknemers, uitgevoerd door bureau Markteffect, laat grote verschillen zien in hoe verschillende groepen werknemers kennis en interesse hebben in hun pensioen. Relevante verschillen treden bijvoorbeeld op met betrekking tot:
• De kennis en het belang over het onderwerp ‘duurzaamheid’ en pensioen;
• Het inzicht in de nabestaandenregeling binnen het eigen pensioen;
• De mate waarin periodiek de site www.mijnpensioenoverzicht.nl wordt geraadpleegd;
• De hoogte van de te bereiken pensioenuitkering ten opzichte van het huidige inkomen.

Bron: Scildon

GEEN REACTIES