De Vereende wijzigt tariefmodel WA-dekking personenauto’s

Premievolume Vereende blijft groeien

De Vereende komt per 1 augustus 2020 met een nieuw tarief voor de WA-dekking van personenauto- en particulier gebruik bestelautoverzekering. Regio, gebruik van de auto, gewicht en vermogen van de auto en schadeverleden worden cruciale factoren bij het nieuwe tariefmodel, meldt de verzekeraar in haar nieuwsbrief. De aanpassingen kunnen leiden tot zowel premieverlagingen als -verhogingen.

Aan de aanpassing ging een uitgebreide analyse van de beschikbare data van de acceptatie- en schadegegevens vooraf. Zoals bekend gaat De Vereende er vanuit dat klanten alleen bij haar uitkomen als er elders in de markt geen dekking te vinden is. Bert Sonneveld, manager Marketing & Acceptatie: “De Vereende vindt het als vangnetverzekeraar dan ook passend binnen de maatschappelijke rol om bij het ontwikkelen van het tariefmodel, de solidariteit een belangrijke rol te laten spelen. Binnen die gedachte is weging van de premiebepalende factoren opnieuw bezien”.

‘Eigen schuld’
Zo is in het nieuwe tarief opgenomen dat een hoge mate van ‘eigen schuld’ zwaarder in de premie is gaan wegen. Een voorbeeld daarvan is dat de opslagen voor rijontzeggingen en fraudemeldingen zijn verhoogd. Voor zaken die een klant veel meer zijn ‘overkomen’ is de solidariteitsgedachte juist versterkt. Zo is het effect van de (hoge of lage) leeftijd van de bestuurder op de risicopremie maar beperkt meegewogen.

Schadevrije jaren
Belangrijk ander punt is het zuiverder werken met negatieve schadevrije jaren. Hiermee sluit de Vereende aan op de marktstandaard voor het toekennen van schadevrije jaren. Deze toekenning is cruciaal om een goede terugkeer naar de reguliere verzekeringsmarkt mogelijk te maken, iets waar de Vereende zich actief voor in zet.

Doorvertaling van de analyse in combinatie met bovenstaande uitgangspunten leidt tot een brede schakering aan consequenties op individueel premieniveau. Doorrekening van het tarief op de bestaande portefeuille laat zien dat er premieverlagingen voorkomen, maar ook premieverhogingen. De verhogingen voor bestaande klanten zijn afgetopt op maximaal 7,5%.

Corona
Het kan zijn dat de afwijkende mobiliteitssituatie in Nederland in verband met de coronacrisis leidt tot een lagere schadelast. Uiteraard zal dit meewegen in komende tariefsaanpassingen, waarschuwt De Vereende. Maar: de huidige situatie staat de structurele vernieuwing van het autotarief niet in de weg.

Bron: De Vereende

GEEN REACTIES