NN rapporteert slechte AOV-cijfers; resultaat leven wel goed

Winst NN Group kwart minder

Verzekeraar Nationale Nederlanden is met haar arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in het derde kwartaal in de rode cijfers gedoken.

Met name de individuele AOV-verzekeringen deden het volgens NN niet goed als gevolg van ongunstige claimresultaten. Dit gold zowel voor de polissen van Nationale-Nederlanden als van het door NN overgenomen Delta Lloyd. In totaal kwam de combined ratio voor de categorie arbeidsongeschiktheid & ongevallen in het derde kwartaal uit op 105,8%, vergeleken met 88,4% in dezelfde periode vorig jaar. In euro’s daalde het resultaat van €25 mln naar een verlies van €12 mln. Over de eerste negen maanden noteert NN bij AOV nog wel een winst van €46 mln, maar dit is fors lager dan de eerste drie kwartalen van vorig jaar (€83 mln).

Schade
De overige schadeverzekeringen bogen een verlies van €5 mln in het derde kwartaal van 2016 om in een winst dit jaar van €5 mln. Dit is het gevolg van betere resultaten bij brand, varia en motorrijtuigenverzekeringen. Bij deze laatste categorie is het resultaat nog wel negatief (-€3 mln), maar een stuk beter dan het tweede kwartaal, toen Nationale Nederlanden extra voorzieningen moest treffen.

Leven
De Nederlandse levendivisie liet in het derde kwartaal een winststijging zien van 21% naar €215 mln. Deels is dit volgens NN Group het gevolg van het overname-effect van Delta Lloyd, maar ook betere sterfteresultaten en kostenbesparingen zorgden voor de winsttoename. Over de eerste negen maanden nam de winst met een derde toe naar €€726 mln. Verder was de nieuwe levenproductie in het derde kwartaal fors beter vergeleken met vorig jaar, voor een deel door de Delta Lloyd-overname maar ook door verlengingen van een aantal DC-pensioencontracten.

Integratie
Volgens directievoorzitter Lard Friese verloopt de integratie van de overname van Delta Lloyd goed. Met de vakbonden en de ondernemingsraden is overeenstemming bereikt over hoe de integratie en de reorganisatie gaat plaatsvinden. Verder is een begin gemaakt met de merkverandering van Delta Lloyd naar Nationale Nederlanden en is volgens Friese op verschillende bijeenkomsten het intermediair geïnformeerd over de gevolgen van de overname.

Verder is bij de Nederlandse leventak een begin gemaakt met een robotiseringsproject: Robo for Life. Binnen vier activiteiten zijn robotsystemen geïmplementeerd: bij uitkeringen, scheidingen, waardeoverdracht en start van pensioen.

Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES