Nivre: 2015 hoogste brandschadebedrag ooit

© Nivre

In geheel 2015 hebben zich in ons land 130 grote branden voorgedaan, waarbij de geraamde schade één miljoen euro of meer bedroeg. Op 2013 na (148 branden) deden zich in ons land nimmer meer miljoenenbranden plaats. Wel zorgden de 130 calamiteiten voor het hoogste schadebedrag sinds de start van de registratie van deze branden in 1998: 707,5 miljoen euro, aanmerkelijk meer dan het oude, uit 2003 daterende record van 636,8 miljoen euro.

Dit bedrag wordt sterk beïnvloed door drie grote calamiteiten. Twee megaschades van elk meer dan 100 miljoen euro – zowel één in het derde als één in het vierde kwartaal – en één schade van tussen de 60 en 70 miljoen euro in het derde kwartaal, zo blijkt uit de registratie van de miljoenenbranden in Nederland, die tot stand is gekomen in samenwerking met de bij het NIVRE aangesloten expertisebureaus en met verzekeraars.

Het overgrote deel van de 130 miljoenenbranden (61 calamiteiten, 46,9%) kent een schadebedrag tussen de één en twee miljoen euro. Verder beliep de schadelast bij 27 calamiteiten (20,8%) tussen de twee en drie miljoen euro, bij 15 grote branden (11,5% tussen de drie en vier miljoen euro, bij negen branden (6,9%) tussen de vier en vijf miljoen euro en bij vijf branden (3,8%) tussen de tien en 20 miljoen euro.

Van de resterende branden (10%) kende er negen een schadebedrag tussen de vijf en tien miljoen euro, één een schade tussen de 30 en 40 miljoen euro, één tussen de 60 en 70 miljoen euro en twee van boven de 100 miljoen euro.

Twee van de drie grote branden deden zich voor in het zuiden van het land – 43 stuks, 33,1%) – en in het midden des lands: 32,3%, op de voet gevolgd door het westen van Nederland met 38 calamiteiten (29,2%). Met zeven miljoenenbranden (5,4%) bleef het noorden van het land daarbij ver achter.

De meeste grote branden hebben zich in 2015 voorgedaan binnen:

  • de industriële sector: 30 (23,1%)
  • bedrijven /groothandel: 16 (12,3%),
  • detailhandel en woningen: 15 (11,5%),
  • agrarisch: 10 (7,7%)
  • horeca: 8 (6,2%).

(NIVRE )

GEEN REACTIES