Achmea en ZLTO: extra stappen nodig bij weersverzekering

copyright Pixaby

Alle relevante partijen moeten om tafel om te komen tot een beter verzekeringsproduct dat agrariërs beschermt tegen de gevolgen van weercalamiteiten.

Dat bepleiten Bernard Koeckhoven van Achmea Agri en Adrie Bossers van landbouworganisatie ZLTO in het najaarsnummer van Verzekerd!, het blad van het Verbond van Verzekeraars. De discussie over de financiële gevolgen van klimaatverandering voor boeren vindt nu te gefragmenteerd plaats, aldus Bossers en Koeckhoven. Alle partijen moeten volgens hen met elkaar in overleg treden om te komen tot een integrale oplossing. Niet alleen boeren en verzekeraars, maar ook de overheid, banken en waterschappen. Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) zou een dergelijke dialoog kunnen leiden, stelt Koeckhoven voor.

Het onderwerp klimaatschade staat sinds deze zomer weer hoog op de agenda na de vernielingen die hagelbuien in juni aanrichtten bij met name Limburgse en Brabantse akkerbouwers. De brede weersverzekering is volgens Koeckhoven binnen de huidige kaders het hoogst haalbare, maar Bossers wijst op het gebrek aan kritische massa bij dit product waardoor het niet werkt. ‘Als meer boeren verzekerd zijn, neemt de draagkracht substantieel toe.’ Probleem is dat de premie dermate hoog is, dat veel boeren bij voorbaat afhaken.

Daar komt bij dat door de schaalvergroting in de landbouw de impact van een weercalamiteit groter is dan ooit, stelt Koeckhoven. ‘Door betere technieken en preventie neemt de kans op schade af, maar als er iets gebeurt is de klap heel groot.’ En die klap is er niet alleen voor boeren maar ook voor verzekeraars.

Omdat klimaatverandering een breed probleem is, moet een structurele oplossing komen die verder gaat dan de relatie tussen boer en verzekeraar. Ook de centrale overheid en bijvoorbeeld waterschappen spelen een rol, aldus Bossers. Verder kan worden gekeken naar ervaringen in het buitenland. Zo steekt in Canada de overheid veel subsidie in gewassenverzekering en betalen in Frankrijk alle boeren verplicht mee aan een calamiteitenverzekering.

Bron: Verzekerd!

GEEN REACTIES