Nieuwe cao Achmea: werken tot 68 jaar

Geen beoordelingsgesprek meer voor Achmea-medewerkers, maar reflectieverslag

Verzekeraar Achmea en de vakorganisaties hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao. Daarin staan drie onderwerpen centraal: langer, fit en met plezier aan het werk blijven, behoud van koopkracht en verhoging van de pensioenleeftijd.

De cao heeft een looptijd van een jaar en is van toepassing op de 12.000 medewerkers van
Achmea. Zij krijgen per 1 januari 2018 een structurele loonsverhoging van 2%. De pensioenleeftijd gaat per 1 januari 2018 naar 68 jaar. Verder krijgen zij drie dagen per jaar voor activiteiten die hun kansen op de arbeidsmarkt helpen vergroten.

De vakorganisaties moeten de afspraken nog voorleggen aan hun leden, die er tot en met 5 januari over kunnen stemmen. Als de leden ermee instemmen treedt de cao met terugwerkende kracht per 1 december 2017 in werking.

Het sociaal plan van Achmea loopt nog door tot en met 2020.

Bron: Achmea

GEEN REACTIES