Nieuw onderzoek naar vakbekwaamheid

De AFM gaat in het najaar van 2011 opnieuw de vakbekwaamheid geselecteerde adviseurs en bemiddelaars controleren. Uit de onderzoeken naar vakbekwaamheid in 2010 is gebleken dat ongeveer 18% van de partijen niet voldoet aan de vakbekwaamheideisen. Daarom zal de AFM in het najaar van 2011 opnieuw steekproefsgewijs adviseurs en bemiddelaars selecteren voor een onderzoek. In de nieuwe steekproef wordt ook getoetst op de PE-certificaten 2010-2011, welke op 1 juli 2011 behaald dienen te zijn. Van de kantoren die in 2010 niet voldeden aan de eisen, zijn op eigen verzoek de vergunning geheel of gedeeltelijk ingetrokken. In de meeste gevallen waren de PE-certificaten niet behaald. In een aantal gevallen heeft de AFM geconstateerd dat de feitelijk leidinggevende ook niet beschikt over het certificaat beleggen A, terwijl dit certificaat per 1 oktober 2007 verplicht is voor levensverzekeringen en hypothecair krediet.

GEEN REACTIES