Nieuw meetinstrument voor financieel dienstverlener op basis van algoritme

Nieuw meetinstrument voor financieel dienstverlener op basis van algoritme

Het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners lanceert een nieuwe, individuele kwaliteitsrating voor verzekerings- en hypotheekadviseurs en andere financieel dienstverleners. Alle kantoren die zich bezighouden met advies en bemiddeling van financiële producten zijn in kaart gebracht, inclusief een ranking van nummer 1 tot nummer 8.000.

De scores worden berekend met een algoritme, dat wordt gevoed met data uit openbare bronnen. Deze data zijn opgenomen in de database die het RiFD heeft opgebouwd van alle in Nederland actieve financiële dienstverleners. De informatie is hoofdzakelijk afkomstig uit de registers van de Kamers van Koophandel, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), klachteninstituut Kifid, kredietinformatiebureaus en website(s) van de advieskantoren zelf. Het cijfer is niet alleen een indicatie voor de kwaliteit van het advies, maar ook een graadmeter voor het serviceniveau en de professionaliteit van een kantoor.

Het RiFD stelt de rating vast op basis van tientallen objectieve criteria. Per kantoor worden vier subscores gemeten. Die zijn geconcentreerd rond de deelgebieden digitalisering, ervaring, opleiding en financiële gezondheid. Bepaalde specialisaties, werken in een samenwerkingsverband en lidmaatschap van een brancheorganisatie zijn zaken die extra plus- en minpunten kunnen opleveren. En de vakbekwaamheid van personeelsleden zegt bijvoorbeeld iets over de professionaliteit en advieskwaliteit van een kantoor. Het RiFD kijkt hierbij vooral naar de aanwezigheid van bovenwettelijke certificaten en keurmerken, zoals de opname van medewerkers in registers als die van SEH, FFP, NVHP en SAR. Dit alles leidt uiteindelijk per kantoor tot een totaalscore.

Gemiddelde score
De gemiddelde totaalscore van de 8.000 in Nederland actieve kantoren is 7,1. Meer dan duizend kantoren (13,4%) scoren lager dan een 6. Vooral op vakbekwaamheid en digitaliseringsgraad is er nog veel ruimte voor verbetering. Die onderdelen scoren sectorbreed gemiddeld niet hoger dan een 6,3 respectievelijk 5,9, terwijl de subscores op ervaring en financiële gezondheid gemiddeld juist boven de 8 liggen.

Top 10
Bijna vijfhonderd kantoren kunnen bogen op een kwaliteitsrating van een 9 of hoger. Het kantoor met de hoogste rating van Nederland is Vanbreda Risk & Benefits, gevestigd in Gouda. In het rapport ‘Marktflitsen Kwaliteitsrating’ is de volledige top 10 van Nederland opgenomen.

Het RiFD wil de kwaliteitsrating op basis van nieuwe data elk kwartaal opnieuw opmaken. Advieskantoren kunnen zelf op basis van hun individuele rating werken aan de verbetering van de kwaliteit van hun onderneming. Verzekeraars, banken en serviceproviders krijgen via de ratings meer inzicht in de kwaliteit van de adviseurs en subagenten waarmee zij samenwerken.

Bron: RiFD

GEEN REACTIES