Nibud: vakantie is dit jaar voor kwart van Nederlanders te duur

Nibud: vakantie is dit jaar voor kwart van Nederlanders te duur
© Pixabay

Deze zomer blijven er meer mensen thuis dan in 2017. Een kwart van de Nederlanders zegt dit jaar niet met vakantie te gaan; van hen vindt 54 procent een vakantie te duur. Vorig jaar was dat 22 respectievelijk 42 procent. Van de mensen met een beneden-modaal inkomen zegt ruim 42 procent dit jaar niet met vakantie te gaan. In 2017 was dat nog ruim een derde. Ook gebruiken thuisblijvers vaker het vakantiegeld om schulden af te lossen of betalingsachterstanden weg te werken. En de mensen die wel met vakantie gaan, zijn van plan om minder geld uit te geven dan vorig jaar.

In deze resultaten van de Nibud Vakantiegeldenquête 2018 ziet het Nibud de resultaten van eerdere koopkrachtberekeningen terug: toen bleek al dat de kwetsbare groepen er dit jaar niet of nauwelijks op vooruit zouden gaan. Dat mensen met een inkomen beneden modaal nu vaker dan andere inkomensgroepen het vakantiegeld gebruiken om schulden of betalingsachterstanden weg te werken, kan hiervan een gevolg zijn.

Vakantie-uitgaven
Ook dit jaar gaan mensen gemiddeld 15 dagen met vakantie. De helft van hen besteedt hieraan meer dan 1500 euro, de andere helft geeft minder dan 1500 euro uit. Vorig jaar gaf de helft van de vakantiegangers nog meer dan 2000 euro en de andere helft minder. De vakantie wordt in de meeste gevallen betaald van het vakantiegeld, spaargeld en/of geld van de lopende rekening. Ruim twee derde van de respondenten maakt zich geen of zelden zorgen of zij de vakantie kunnen betalen. Een kwart maakt zich soms zorgen.

Over het onderzoek
Voor de Vakantiegeldenquête 2018 hebben 959 respondenten een online vragenlijst ingevuld in de periode van 17 tot 31 mei. Met vakantie wordt bedoeld meer dan zes dagen aaneengesloten weg van huis.

Bron: Nibud

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES