De Vereende groeit te hard, solvabiliteit daalt

De Vereende groeit te hard; solvabiliteit daalt

De Vereende groeit te hard. Uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag over 2017 blijkt een stijging van het bruto premie-inkomen met bijna 30% (2016: 22,5 miljoen en 2017: 28,8 miljoen). Met als gevolg een dalende solvabiliteitsratio: van 187% naar 134%. Oorzaken van de groei, die naar verwachting in 2018 doorgaat, zijn een betere zichtbaarheid van de Vereende en een kritischer acceptatiebeleid door de Nederlandse verzekeraars op het gebied van motorrijtuigrisico’s.

Eind maart gaf de Vereende al aan, op een verlies van in ieder geval € 4 miljoen te rekenen. Na belastingen is dit uitgekomen op € 4,3 miljoen. De verzekeraar ziet een steeds grotere rol voor zichzelf in de verzekeringsbranche ontstaan. Voor steeds meer Nederlanders biedt zij de laatste kans om verzekerd te kunnen worden.

Reguliere verzekeraars steeds kritischer
Ingrid Visscher, directievoorzitter van de Vereende: “Reguliere verzekeraars gaan steeds kritischer om met riskante risico’s en klanten. De trend op maatschappijniveau is dat de solidariteit verder onder druk komt te staan. Hier speelt de kritische consument natuurlijk ook een rol in. Met het inzetten van de Vereende vult de branche als geheel de solidariteit op een hele mooie wijze in. Daar zijn we binnen de Vereende natuurlijk enorm trots op, maar levert ook nieuwe uitdagingen op.”

Financieel kwetsbare klanten
De daling van de solvabiliteitsratio heeft enerzijds te maken met het verlies over 2017 door onder andere bijstelling op schadevoorzieningen voor letseldossiers en anderzijds met de forse toename van de premieomzet. Om het verlies en de solvabiliteitsdaling om te buigen zijn in 2018 de premies verhoogd. Ingrid Visscher: “We willen bedrijfseconomisch gezond zijn, dus we ontkomen niet aan maatregelen, maar we moeten rekening houden met het feit dat onze klanten vaak financieel kwetsbaar zijn en ook geen echte verzekeringsalternatieven hebben. Natuurlijk kijken wij ook voortdurend naar onze eigen organisatie. Gelukkig is daar de kostenstijging, ondanks de forse omzetgroei, beperkt gebleven. Bovendien is onze service, na aan tijdelijke dip, weer op een goed niveau”.

Balanceerkunst
De daling van de solvabiliteit als gevolg van de toename van de premieomzet vraagt helemaal om balanceerkunst. Visscher: “We groeien eigenlijk iets harder dan we zouden willen. De omzet bewust afremmen is maatschappelijk gezien een lastige, want het betekent bijna per definitie dat we mensen uit gaan sluiten van de mogelijkheid een verzekering af te sluiten. Immers wij zijn vaak al de laatste mogelijkheid. Op dit vlak kijken we dus heel creatief naar bijvoorbeeld herverzekeringsoplossingen, want we willen weer zo snel mogelijk naar een solvabiliteitsratio van minimaal 150%”.

Bedrijfskosten
De bedrijfskosten van de Vereende namen toe tot € 11,4 miljoen (2015: € 10,6 miljoen). In het jaarverslag wordt benadrukt dat deze op het eerste gezicht hoge bedrijfskosten gezien moeten worden in relatie tot de bijzondere positie die de Vereende inneemt. En de hoge automatiseringskosten onder de beheers- en personeelskosten van € 1,9 miljoen in 2017 en € 2,6 miljoen in 2016 worden veroorzaakt door investeringen in een nieuwe verzekeringsapplicatie.

Het resultaat op beleggingen ligt met € 0,6 miljoen € 0,2 miljoen lager dan in 2016. De Vereende belegt met name in vastrentende waarden (staatsleningen). De licht opgelopen rente in 2017 heeft geleid tot koersverlies op deze portefeuille.

Bron: De Vereende

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES