Nibud: maak bedrag ineens fiscaal neutraal

koopkracht verandert nauwelijks in 2022

Het Nibud maakt zich grote zorgen over de invoering per 1 januari 2023 van de mogelijkheid een bedrag ineens op te nemen bij pensionering. De wetgeving is nog niet definitief geregeld en de fiscale consequenties kunnen groot zijn. Consumenten weten niet goed waar ze aan toe zijn en een verkeerde keuze kan duur uitpakken. Het Nibud pleit er daarom voor dat de regeling fiscaal neutraal gemaakt wordt.

Uitbetaling voor of na AOW-leeftijd

Met ingang van 1 januari 2023 wordt het mogelijk om bij pensionering een bedrag ter hoogte van 10% van het pensioenkapitaal in een keer te laten uitkeren. Het Nibud heeft voor verschillende inkomens berekend hoeveel nieuwe gepensioneerden die kiezen voor een bedrag ineens, van dat bedrag overhouden. Het blijkt dat dit percentage erg laag kan uitvallen als het bedrag voor de AOW-leeftijd wordt uitbetaald. Oorzaak hiervoor is het systeem van toeslagen en belastingen zoals dat nu in gebruik is. Het Nibud wil dat de regeling fiscaal neutraal wordt.

Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud, zegt: “Het lijkt een fantastische regeling, maar zo pakt hij helaas niet voor iedereen uit, blijkt uit onze berekeningen. Mensen die bijvoorbeeld noodgedwongen eerder moeten stoppen met werken en zo’n groot geldbedrag ineens uit hun pensioen willen opnemen omdat ze anders niet rond kunnen komen, krijgen minder waar voor hun geld. Het kan al snel 20 procent schelen, dat is enorm. Je bent in feite dief van eigen portemonnee als je dat doet, maar velen hebben het geld hard nodig en zullen toch die keuze maken. Zij krijgen dus aanmerkelijk minder dan mensen die die noodzaak niet hebben. Wij vinden daarom dat de regeling fiscaal neutraal gemaakt moet worden.”

Toeslagen onzeker

Wie meer verdient, betaalt meer belasting. Door eenmalig een hoger bedrag te ontvangen, kan iemand in een hogere belastingschijf vallen. Dat zou door de middelingsregeling opgevangen moeten kunnen worden, echter staat in het coalitieakkoord dat deze regeling per 2023 wordt afgeschaft. Ook kan het voorkomen dat iemand door het eenmalig hogere inkomen geen recht heeft op bepaalde toeslagen. “Soms verliezen mensen hun toeslag in het jaar van opname en is het onzeker en lastig te overzien of er voor de toekomst wel recht is op toeslagen”, aldus het Nibud.

Hulp bij keuze voor veel mensen wenselijk

Consumenten zijn niet goed op de hoogte van de mogelijkheden na pensionering. Zo blijkt slechts 25% van de mensen de mogelijkheid te kennen om een bedrag ineens te ontvangen. Toch geeft 41% aan er zeker of misschien gebruik van te willen maken.

Uit onderzoek van het Nibud komt naar voren dat zo’n 40% van de consumenten hulp wil krijgen bij de keuzes die ze moeten maken als ze met pensioen gaan. Niet alleen moeten ze beslissen of ze een bedrag ineens willen krijgen, ook moeten ze kiezen voor een hoog-laag-pensioen of een constant pensioen. Elke optie heeft zijn eigen financiële gevolgen die per persoon kunnen verschillen. Daarnaast is de wet met betrekking tot het bedrag ineens nog niet definitief, waardoor aanstaande gepensioneerden nu nog niet weten waar ze aan toe zijn.

Financieel adviseurs zouden consumenten moeten kunnen helpen bij hun beslissingen. Veel mensen laten zich echter tegenhouden door de kosten van dit advies. Daarom pleit het Nibud ervoor dat er voor iedereen vooraf op een laagdrempelige manier onafhankelijke en deskundige begeleiding komt rond pensioenkeuzes als de regeling ingaat.

Bron: Nibud

GEEN REACTIES