Nettowinst 1e kwartaal ABN AMRO 20% lager dan Q1 2018

Nettowinst 1e kwartaal ABN AMRO keldert met 20%

ABN AMRO rapporteert over het eerste kwartaal 2019 een nettowinst van €478 miljoen. Dit is 20% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De hypotheekportefeuille nam met 0,6% verder af.

De daling van de nettowinst wordt volgens de bank veroorzaakt doordat Q1 2018 profiteerde van zeer goede resultaten op (aandelen)participaties.

Het marktaandeel in nieuwe hypotheekproductie lag aan het einde van het afgelopen eerste kwartaal op 14%; eind Q1 2018 was dat nog 19,9%. De bank wijt de afname aan sterke concurrentie. Het totaalbedrag aan uitstaande hypotheken daalde licht van €148,8 miljoen eind 2018 naar €147,9 miljoen eind eerste kwartaal. Deels wordt dit veroorzaakt door het groeiende aantal aflossingen.

De totale kredietverlening steeg in Q1 2019. Bij Commercial Banking groeide de kredietportefeuille met 2,8% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Het aantal consumentenleningen bleef nagenoeg gelijk. De netto rentebaten worden echter negatief beïnvloed door hogere kosten van liquiditeitsbeheer en lagere rente.

De voorzieningen voor slechte leningen konden omlaag; dit is deels te danken aan actieve afbouw van delen van de Corporate & Institutional Banking (CIB)-kredietportefeuille in 2018.

Nieuwe proposities
“De economische omstandigheden en het renteklimaat zijn uitdagender geworden”, meldt CEO Kees van Dijkhuizen bij de presentatie van het kwartaalverslag. “Daarom werken we aan maatregelen om de kosten te beheersen en de inkomsten op peil te houden. We hebben nieuwe proposities ontwikkeld zoals een hypotheekfaciliteit waarmee klanten tot EUR 25.000 kunnen investeren in energiebesparende maatregelen voor hun huis. Tevens ontwikkelden we een hypotheekoplossing waarmee ouderen de overwaarde op hun huis kunnen gebruiken zonder de woning te verkopen. Vooruit kijkend zien we een goedgevulde hypothekenpijplijn en verwachten we dat ons marktaandeel in nieuwe productie in Q2 2019 weer zal toenemen.”

Bron: ABN AMRO

GEEN REACTIES