Nederlands pensioenstelsel verliest internationale A-status

Nederlands pensioenstelsel verliest internationale A-status
© Pixabay

Eerst het slechte nieuws: het Nederlandse pensioenstelsel is zijn internationale A-status kwijt. Dit als gevolg van een nieuwe weging, waaraan economische groei als indicator is toegevoegd. Daartegenover staat het goede nieuws: Nederland staat nog altijd op de tweede plaats van de jaarlijkse Global Pension Index van adviesbureau Mercer. Het verschil met koploper Denemarken is kleiner geworden en bedraagt nog maar 0,1 punt. Australië bekleedt wederom de 3e plaats.

De Global Pension Index vergelijkt sinds 2009 de pensioenstelsels van landen over de hele wereld. Dit jaar werd gekeken naar de pensioenstelsels van 30 landen, drie meer dan vorig jaar. De Global Pension Index is gebaseerd op drie elementen: toereikendheid, toekomstbestendigheid en integriteit. Daarbij werden onderdelen geanalyseerd, zoals door de overheid gefinancierde pensioenen, zelf gespaarde pensioenen, economische groei, overheidsschulden, maar ook eigen spaargeld en woningbezit van deelnemers.

Reële economische groei
De totaalscore van Denemarken is weliswaar lager dan in 2016, maar met 78.9 punten heeft het nog net voldoende punten voor een eerste plaats. Toch zijn zowel de koploper als Nederland hun A-status dit jaar verloren. De norm hiervoor is 80 punten. Geen enkel land kreeg deze status in 2017.

Marc Heemskerk, pensioendeskundige bij Mercer: ‘Aan de index is een nieuwe wegingsfactor toegevoegd, namelijk reële economische groei. Deze indicator is mede bepalend voor toekomstige indexatie. Nederland haalt hier niet de maximale score. Opname van deze indicator gaat ten laste van een indicator waar wij wel maximaal scoorden, namelijk de hoogte van het opgebouwde pensioenvermogen in Nederland.’

Daling op alle vlakken
De toereikendheid van een pensioenstelsel beschrijft het inkomen dat het biedt na pensionering. Hoewel dit in 16 landen steeg ten opzichte van vorig jaar, is Nederland 1 van de 9 landen waar het daalde. De toekomstbestendigheid van ons pensioenstelsel daalde met een punt. In deze factor wordt de verhouding tussen staatspensioen en aanvullend pensioen betrokken, de verwachte periode dat pensioen moet worden uitgekeerd en de mate waarin ouderen deelnemen aan het arbeidsproces. Pensioen-integriteit is een maatstaf van het vertrouwen in het pensioenstelsel en de inspanningen die worden gedaan om het op een hoog niveau te houden. Dit daalde in Nederland 0,2 punt. Alles samen leidde dit ertoe dat de Nederlandse totaalscore ruim 1 punt daalde van 80,1 naar 78,8. Heemskerk: ‘De reden dat Nederland minder goed scoort dan vorig jaar is met name een andere weging van de indicatoren, het stelsel is ten opzichte van vorig jaar nauwelijks gewijzigd.’

Hoe Nederland kan stijgen op de ranglijsten
Om volgend jaar op nummer 1 te komen, zou het Nederlandse pensioenstelsel baat hebben bij de volgende ingrepen: ’De voornaamste aanbevelingen in het rapport zijn een grotere arbeidsparticipatie van ouderen en meer besparingen voor de oude dag. Hoewel Nederland positief afsteekt tegen de meeste andere landen op deze twee punten, gaan deze aanbevelingen ons land niet voorbij. Het nieuwe regeerakkoord biedt ons land zeker mogelijkheden om in de toekomst naar de nummer 1 positie te stijgen,’ aldus Heemskerk.

Drie nieuwe landen toegevoegd
In vergelijking met 2016 zijn er dit jaar weinig grote veranderingen in de top 10. Singapore heeft Zwitserland ingehaald en staat nu op de 6e plaats. Er zijn dit jaar drie landen toegevoegd aan de index: Nieuw-Zeeland, Noorwegen en Colombia. Hierdoor kunnen pensioensystemen uit landen met verschillende economische, historische en politieke achtergronden met elkaar vergeleken worden. In de top 10 staan vooral Europese landen. Buiten Europa scoren Australië, Singapore, Canada en Chili het beste.

Op het gebied van toereikendheid doet Frankrijk het dit jaar erg goed. Dit land steeg met ruim 5 punten en bekleedt daarmee de eerste plaats. Vorig jaar was dit nog Nederland. De score van Frankrijk volgt met name uit het staatspensioen, waardoor we Frankrijk bij de andere twee onderdelen niet in de top 10 zien. Wat betreft toekomstbestendigheid behaalde Denemarken de hoogste score. Qua integriteit staat Finland net als vorig jaar op nummer 1. Nederland haalde een top 3 positie bij alle onderdelen.

Bron: Mercer

GEEN REACTIES