Nederlanders geschokt door hoogte vergoeding vergelijkers

Bijna de helft van de Nederlanders weet niet dat vergelijkingssites betaald worden en als ze het wel weten vindt 86% de vergoeding te hoog.

De vergelijkingssites vragen soms tot 200 euro voor het afsluiten van een autoverzekering. Ruim 80% van Nederland zet vraagtekens bij de uitkomsten van vergelijkingen wanneer zij over de hoogte van deze vergoeding horen. Daarnaast ziet 70% van Nederland deze beloningen als premieverhogend, zo blijkt uit het onderzoek dat Blauw Research in opdracht van Ditzo onder ruim 1.000 Nederlanders deed.

39% van de consumenten bezoekt wel eens een vergelijkingssite om zich te oriënteren. Voor een groot deel van hen is de vergelijkingssite zelfs onmisbaar in hun oriëntatieproces naar een nieuwe verzekering. Eén op de vijf Nederlanders (21%) heeft daadwerkelijk wel eens een verzekering afgesloten via een vergelijkingssite. Ditzo liet dit onderzoek uitvoeren omdat het meer inzicht wilde in wat Nederland vindt van vergelijkers. “Er wordt namelijk nooit aan consumenten naar hun mening over vergelijkers gevraagd. Om daar achter te komen, hebben we een onafhankelijk onderzoek laten doen,” aldus Bob Stehmann, directeur van verzekeraar Ditzo.

Consument mist transparantie over hoogte vergelijkersbonus

Slechts één op de acht Nederlanders vindt dat vergelijkingssites transparant zijn over de manier waarop zij geld verdienen. Ook geeft bijna de helft van Nederland (47%) aan niet te weten dat vergelijkers in handen zijn van verzekeraars of andere commerciële partijen. Eenzelfde deel van de Nederlanders (45%) weet niet dat ze een vergoeding ontvangen voor iedere verzekering die zij afsluiten."

Nederland vindt vergelijken belangrijk, maar niet tegen elke prijs

Meer dan de helft van de Nederlanders (en bijna driekwart van de jongeren tussen 18 en 30) vindt het belangrijk de mogelijkheid te hebben verzekeringen online met elkaar te kunnen vergelijken. Waar meer dan de helft van Nederland het gevoel heeft dat vergelijkers handelen in het belang van de consument, schrikken de respondenten bij bekendmaking van de beloning: sommigen vragen tot 200 euro per afgesloten autoverzekering, terwijl de verzekerde gemiddeld 400 euro kwijt is aan de jaarpremie. Stehmann: “Wij begrijpen dat mensen vergelijkers gebruiken en dat vergelijkers een vergoeding vragen, maar het onderzoek toont ons onder andere dat de consument vraagtekens zet bij de hoogte hiervan, aangezien er n

GEEN REACTIES