Nederlander voelt zich veilig maar heeft geen vertrouwen in economie

De Zekerheidsindex van NN is met drie punten gedaald en uitgekomen op 57. Vooral het vertrouwen in de economie is sterk afgenomen.

Nederlanders zijn in de laatste maanden van 2011 minder zeker geworden. Dat blijkt uit onderzoek naar het zekerheidsgevoel van Nederland, uitgevoerd door TNS Nipo in opdracht van Nationale-Nederlanden.

Van de tien aspecten die de meeste impact hebben op het zekerheidsgevoel, staat criminaliteit bovenaan. Acht van de tien aspecten hebben te maken met inkomen, koopkracht en/of de economie. Deze economische aspecten zijn een grotere rol gaan spelen want Nederlanders voelen zich in toenemende mate onzeker over de economie. Zo daalde het vertrouwen in de Nederlandse en wereldwijde economie met respectievelijk 6 en 7 punten en ook het vertrouwen in de (Nederlandse) politiek daalde ten opzichte van het derde kwartaal.

Veiligheid in huis

Veiligheid is een belangrijk domein binnen De Zekerheidsindex. Het gevoel van veiligheid is de afgelopen maanden stabiel gebleven, en onverminderd hoog (71). In deze meting is onderzocht hoe (zeker) Nederlanders zich voelen in hun eigen leefomgeving. Nederlanders voelen zich over het algemeen veilig. Toch heeft een aanzienlijke groep Nederlanders last van gevaarlijke situaties en overlast (diefstal, inbraak, vernielingen en/of brand- en waterschade) in en rond hun woning. Een kwart van de Nederlanders heeft ooit te maken gehad met diefstal in huis, inbraak, of poging tot inbraak. Bijna een kwart van de Nederlanders heeft hiertegen géén maatregelen genomen.

Van de ondervraagden heeft 13% last van vernielingen. Één op de twintig Nederlanders heeft in of rond hun woning te maken gehad met brand. Opvallend is dat slechts 61% maatregelen heeft genomen om brand in (of rond het) huis te voorkomen.

Overlast in de buurt

Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft ervaring met een of meer vormen van overlast in de buurt. Het meest genoemd wordt geluidsoverlast (24%). Slechts 9% geeft aan dat hiertegen maatregelen zijn genomen. Maar ook met auto-inbraken, tasjesroof en fietsendiefstal heeft 1 op de 5 Nederlanders te maken. Nederlanders die te maken hebben met overlast voelen zich over het algemeen minder zeker.

Gevaarlijke verkeersituaties (14%), hangjongeren (14%) en burenruzie (9%) worden eveneens genoemd als belangrijke overlastveroorzakers. Eigenaren van een koopwoning voelen zich zekerder dan huurders. Goed contact met de buren leidt bovendien tot een hogere zekerheidsindex. Een (zeer) goede relatie met de buren zorgt dus voor meer zekerheid.

Over De Zekerheidsindex

Verzekeren gaat per definitie over het vermijden van onzekerheden en het zoeken naar zekerheid. Maar waarover is Nederland eigenlijk onzeker? Welke gebeurtenissen verhogen of verlagen het gevoel van zekerheid? En verandert het gevoel van zekerheid in de loop van de tijd? Om een antwoord te krijgen op bovenstaande vragen heeft Nationale-Nederlanden de Zekerheidsindex ontwikkeld. Onderzoeksbureau TNS NIPO onderzocht hiervoor de zekerheidservaring van Nederland onder 1262 respondenten zodat antwoord kan worden gegeven op de vraag ‘Hoe zeker is Nederland?’.

GEEN REACTIES