Premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen 2012

De Regeling vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen en opslag kinderopvang 2012 is gepubliceerd in de Staatscourant.

Het gemiddelde premiepercentage van de vervangende premie voor de Werkloosheidswet wordt 1,84%.

De basispremie arbeidsongeschiktheidswetten: 5,05%.

Het maximumpremieloon is voor het jaar 2012 vastgesteld voor een loontijdvak van:

een jaar op: € 50.064,00

een maand op: € 4172,00

vier weken op: € 3851,07

een week op: € 962,76

een dag op: € 192,55.

GEEN REACTIES