Steeds minder klachten over beleggingsverzekeringen

Bank mag onbewerkte kopie ID-bewijs eisen en vastleggen

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) werkt hard om zoveel mogelijk klachten van consumenten over beleggingsverzekeringen af te handelen. In de eerste helft van dit jaar kregen 80 klagers duidelijkheid over hun beleggingsverzekeringsklacht, zo zegt het Kifid. In meer dan de helft van de gevallen kwamen de partijen tot een oplossing door middel van bemiddeling. De geschillencommissie van Kifid was goed voor 16 uitspraken. Het aantal klachten dat het Kifid nog in behandeling heeft, is met 234 een stuk minder dan een jaar geleden, toen het er nog 510 waren. Er kwamen in de eerste helft van 2022 slechts 10 nieuwe klachten bij.

Grote groepen klachten al afgehandeld

In het verleden hebben veel consumenten een beleggingsverzekering afgesloten waarbij ze gouden bergen beloofd werden. Toen de beleggingsresultaten tegenvielen, bleken de consumenten niet goed op de hoogte van de gevolgen. Over deze woekerpolissen zijn veel klachten bij het Kifid terechtgekomen.

Het Kifid behandelt de klachten in groepen, waarbij de klachten zijn gegroepeerd naar verzekeringsproduct en financiële dienstverlener. Een groot deel van de klachten over beleggingsverzekeringen is al afgehandeld. Het gaat daarbij vooral om klachten over ABN AMRO, Achmea, Allianz, De Goudse, Loyalis, Reaal/SRLev, Scildon, de Waerdye- en Falcon-beleggingsverzekering van a.s.r. en de Bonusplan- en Fundplanbeleggingsverzekeringen van Aegon. Op dit moment wordt onder andere gewerkt aan klachten over de beleggingsverzekeringen van Aegon en a.s.r., waar ook AMEV en Fortis onder vallen. Dit betreft zo’n 140 klachten. Nog eens 90 klachten zullen later aan de orde komen.

Eveline Ruinaard, voorzitter Geschillencommissie: “Ik ben blij dat we opnieuw tientallen consumenten en betrokken verzekeraars duidelijkheid hebben kunnen geven over hun beleggingsverzekeringsklacht. En dat in het merendeel van deze klachten een oplossing is gevonden via bemiddeling. We gaan gestaag door met de behandeling van de nog resterende klachten. Nu we steeds minder nieuwe beleggingsverzekeringsklachten ontvangen, komt het moment dichterbij dat we dit hoofdstuk voor iedereen kunnen sluiten.”

Laat indienen klachten vaak zinloos

Er worden nog maar weinig nieuwe klachten ingediend. Toch vraagt Kifid professionele vertegenwoordigers die namens consumenten klachten indienen, kritisch te zijn op wat ze indienen. Het zijn volgens het Kifid voornamelijk deze professionele vertegenwoordigers die nog klachten indienen en deze leiden zelden tot het door hen gewenste resultaat. Veel klachten zijn bijvoorbeeld al verjaard. Daarnaast dienen sommige vertegenwoordigers klachten in waarvan ze op basis van eerdere uitspraken hadden kunnen weten dat ze geen kans van slagen hebben. Bovendien vraagt het Kifid de vertegenwoordigers klachten goed te onderbouwen en concreet te maken, anders kan geen goede beoordeling gedaan worden.

Bron: Kifid

GEEN REACTIES