Minister wil zachte lening van aanbieder aan bemiddelaar niet verbieden

Verzekeraars en banken mogen bemiddelaars kredieten tegen gunstige voorwaarden verschaffen als er geen sprake is van een link met de productie.

PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer wil van alle geldstromen tussen aanbieders en bemiddelaars/adviseurs af. Daarom heeft hij Kamervragen gesteld over het feit dat bemiddelaars soms onder gunstige voorwaarden bedrijfskredieten of hypotheken krijgen van een bank of verzekeraar.

Minister Dijsselbloem gaat op dat verzoek niet in. Het gaat niet om de geldstroom op zichzelf, maar om de sturing die daarvan uit kan gaan en die sturing moet vermeden worden. “Als geen sprake is van een link tussen de (gunstige) voorwaarden voor de bedrijfsfinanciering of hypotheek en de productie door de financieel adviseur, zie ik geen bezwaar tegen een rentekorting die door de adviseur is uitonderhandeld.”

Dijsselbloem wijst op de oorsprong van zogenoemde kortingskredieten: “Dat adviseurs en bemiddelaars vaak financiering van een verzekeraar krijgen kent twee achtergronden. Ten eerste is er veelal sprake van een historische achtergrond van een nauwe relatie. Ten tweede geldt voor het financieren van het overnemen van een portefeuille van een andere adviseur/bemiddelaar dat verzekeraars dit doen, omdat voor andere mogelijke financiers de portefeuille geen adequaat onderpand vertegenwoordigt.”

Het is de verantwoordelijkheid van de bemiddelaar/adviseur zelf om hun onpartijdigheid te waarborgen: “De onpartijdigheid van de financieel adviseurs en bemiddelaars wordt zoveel mogelijk geborgd door het provisieverbod. Adviseurs, bemiddelaars en aanbieders zullen daarnaast vanuit hun eigen rol zelf steeds de vraag moeten stellen of onderlinge afspraken en geldstromen passen in de nieuwe marktverhoudingen zoals die zijn ontstaan door het provisieverbod. Daarover gaat de AFM ook waar nodig de dialoog aan.

Daarnaast is transparantie van belang. In het dienstverleningsdocument dient een financieel dienstverlener inzicht te bieden in de aard en reikwijdte van zijn dienstverlening en eventuele belangen die daarbij een rol kunnen spelen.”

 
Dubbele kosten is uitzondering

Nijboer gaat ook in op het probleem van dubbele kosten. Intermediairs zouden via abonnementen kosten in rekening brengen die de klant al eerder in de vorm van provisie heeft betaald. Dat valt wel mee, antwoordt de minister:

“De AFM ziet marktpartijen op verschillende manieren omgaan met het provisieverbod. Zo heeft de AFM bijvoorbeeld bijzondere aandacht voor afspraken tussen aanbieders en bemiddelaars die in praktische zin neerkomen op provisiestromen tussen aanbieders en bemiddelaars. Ook is de AFM gericht onderzoek aan het doen naar de verplichting voor aanbieders om advies- en distributiekosten rechtstreeks in rekening te brengen bij consumenten en het kostprijsmodel voor de berekening van deze kosten. De zorgen van de AFM over de naleving van het provisieverbod betreffen een minderheid; het overgrote deel van de adviseurs en bemiddelaars handelt wel degelijk in het belang van de klant en maakt geen misbruik van eventuele verwarring onder consumenten over het provisieverbod, zo is de indruk van de AFM. “

De AFM heeft wat dat betreft 160 meldingen ontvangen, waar de toezichthouder onderzoek naar doet. De minister wacht de uitkomsten af.

GEEN REACTIES