NVF vraagt actie tegen nul procent rente financieringsreclame

Betaal de helft over 2 of 3 jaar zonder rente en kosten. Bestaat gratis krediet of kost geld lenen toch geld?

In een consultatiereactie op de voorlopige agenda 2014 van de AFM vraagt de Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs (NVF) aan de toezichthouder actie te nemen.

“De NVF maakt zich ernstige zorgen over de groei van het aandeel van autofinancieringen tegen 0% rente in de totale consumptief krediet markt”, licht voorzitter Carel In der Hees toe. “De NVF maakt zich bovendien zorgen over de olievlekwerking die van deze autofinancieringen lijkt uit te gaan, nu zich ook andere marktpartijen (Ikea-bank) voor andere producten (keukens) dit soort kredietvormen gaan hanteren.

Geld lenen kost geld en gratis geld lenen bestaat niet. Er wordt echter niet inzichtelijk gemaakt hoe hoog de rente daadwerkelijk is en door wie die uiteindelijk wordt betaalt. Als deze rente door de dealer en/of importeur en/of fabrikant gedeeltelijk of volledig wordt ‘gesubsidieerd’ is er in feit sprake van een verhoging van de kostprijs. Daarnaast wordt in onze optiek bij de advisering rondom een dergelijk krediet de consument onvoldoende geïnformeerd omtrent het vervolg na de ‘gesubsidieerde’ periode.

Met name bij kredietvormen waarbij de consument bij aanschaf van de auto bijvoorbeeld de helft aanbetaalt en de andere helft na een ‘gesubsidieerde’ periode dient te betalen, wordt de lening vaak automatisch omgezet in een lening waarvoor wel rente betaald moet worden indien die consument die andere helft niet ineens kan betalen. Het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) die voor het vervolg van die lening moet worden betaald, is veelal hoger dan wanneer die consument, voor het in een rentedragende lening om te zetten deel, zou kunnen gaan ‘shoppen’.

Bij het verstrekken van ‘gesubsidieerde’ leningen is er sprake van een volstrekt gebrek aan transparantie. Niet duidelijk is wie de rentekosten nu feitelijk voor zijn/haar rekening neemt en hoe hoog die zijn. De consument heeft bovendien ook niet de keuze om die ‘rentesubsidie’ (of die nu afkomstig is van de dealer, de importeur of de fabrikant) aan te wenden voor een extra korting op de aankoopprijs. De consument krijgt die ‘rentesubsidie’ uitsluitend indien hij/zij gebruik maakt van het financieringsaanbod. Doordat het financieringsaanbod in eerste instantie voor die consument aantrekkelijk lijkt, bestaat bovendien het gevaar dat consumenten zich laten verleiden tot het afsluiten van een dergelijk krediet, terwijl dat misschien helemaal niet noodzakelijk is.”

De NVF vraagt aan de AFM om eisen te stellen aan het tot stand komen van financieringen waarbij er sprake is van een ‘rentesubsidie’, te weten:

a. Het stellen van eisen m.b.t. transparantie bij dit soort producten, bijvoorbeeld door bij de advisering van dergelijke producten aan de consument inzicht te geven over de opbouw van de verkoopprijs van de auto en hoe het krediet en de rente daar onderdeel van uitmaken.

b. Het stellen van extra eisen aan de advisering en informatieverstrekking daar waar het gaat om de periode na de ‘rentesubsidie’.

c. Het verplicht stellen van de keuze voor de consument voor ofwel een ‘rentesubsidie’ bij financiering ofwel verlaging van de aanschafprijs met een bedrag dat gelijk is aan de contante waarde van de ‘rentesubsidie’.

GEEN REACTIES