Meer pensioen voor sector zorg en welzijn

Meer pensioen voor sector zorg en welzijn

Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) verhoogt met ingang van 1 januari 2023 de pensioenen van alle deelnemers met 6%. De pensioenpremie die werkgevers en werknemers betalen, blijft gelijk. Dit heeft het bestuur van het pensioenfonds besloten. In oktober verhoogde PFZW de pensioenen ook al met 2,7%.

Met de aangekondigde pensioenverhoging helpt PFZW de gepensioneerden het hoofd te bieden aan de hoge inflatie. Helemaal worden de prijsstijgingen echter niet gecompenseerd. De inflatie bedroeg in het jaar tussen september 2021 en september 2022 14,5%. De pensioenen stijgen, inclusief de stijging van oktober, met 8,7%. De dekkingsgraad van PZFW laat het niet toe om de inflatie volledig te volgen.

Indexatie mag sinds kort al plaatsvinden bij een beleidsdekkingsgraad van 105%. Dit maakt het voor PFZW mogelijk deze indexering toe te passen. De beleidsdekkingsgraad was eind september gelijk aan 109,6%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 115,7%. Volledige indexatie was bij deze dekkingsgraad niet mogelijk. Er is een afweging gemaakt tussen de koopkrachtdaling van gepensioneerden en de slechte economische vooruitzichten. Ook heeft het bestuur rekening gehouden met wat er mogelijk zou zijn geweest zonder de tijdelijke regelgeving die het nu mogelijk maakte om te indexeren en in het nieuwe pensioenstelsel. PFZW wil bovendien voorkomen dat op termijn de pensioenen weer verlaagd zouden moeten worden als het bedrijf door de pensioenverhoging financieel niet sterk genoeg meer zou zijn.

Joanne Kellermann, voorzitter van PFZW: “Steeds meer mensen komen door stijgende prijzen in de knel. Ook werknemers en gepensioneerden in de sector zorg en welzijn worstelen daarmee en komen soms niet meer rond. Daarom zijn we blij dat we in januari opnieuw de pensioenen – en ook de pensioenaanspraken voor degenen die werken – kunnen verhogen, deze keer met 6 procent. Ook wij moeten rekening houden met de onzekere economische vooruitzichten, maar we kunnen nu in elk geval een deel van de pijn opvangen.”

Bron: Pensioenfonds Zorg en Welzijn

GEEN REACTIES