Meer kansen voor ZZP-er op hypotheek

ZZP-ers en flexwerkers moeten bij een hypotheekaanvraag vooral worden beoordeeld op hun toekomstige kansen en minder op hun arbeidsverleden. Dat vinden de intermediairketens Hypotheekshop en Huis & Hypotheek. Met een pilot willen zij de hypotheekverstrekking aan deze groep stimuleren.

Standaardkaders

Door de toename van het aantal mensen zonder vast dienstverband, vallen steeds meer jonge, goed opgeleide professionals niet meer binnen de standaardkaders, stelt Mark de Rijke, directeur Business Development bij De Hypotheekshop en Huis & Hypotheek. ‘Terwijl volgens ons iemand met goede perspectieven op de arbeidsmarkt juist een prima klant is om een hypotheek aan te verstrekken.’ Beide ketens willen daarom dat de toekomstige arbeidskansen een belangrijkere factor wordt bij de hypotheekbeoordeling. De Rijke: ‘Hypotheekverstrekkers hebben meer zekerheid als ze kunnen sturen op verdiencapaciteit en arbeidsmarktkansen in de toekomst.

Arbeidsmarktscan

Om de toekomstige kansen te kunnen berekenen werken Huis & Hypotheek en Hypotheekshop samen met Intelligence Group, een bureau voor arbeidsmarktonderzoek. Dit bureau ontwikkelde een arbeidsmarktscan waarbij voor elk individu de kansen op de arbeidsmarkt worden berekend, inclusief een indicatie van hoe groot de kans is dat iemand de komende vijf jaar langdurig werkloos wordt. Het komend halfjaar wordt door onderzoek duidelijk of de voorspellende waarde van deze test minstens gelijkwaardig is aan de voorspellende waarde van ‘drie jaar terugkijken’.
Validatie

De AFM, Vereniging Eigen Huis (VEH) en de NHG zeggen met belangstelling de ontwikkelingen rond deze pilot te volgen. Geldverstrekkers Obvion en Florius werken samen met adviseurs van De Hypotheekshop en Huis & Hypotheek om de arbeidsmarktscan te valideren.

Bron: persbericht Hypotheekshop, Huis & Hypotheek en Intelligence Group

 

GEEN REACTIES