Centraal Beheer: breng oude bpf-rechten onder bij apf

Kleine bedrijfstakpensioenfondsen die willen fuseren, zouden serieus kunnen overwegen om hun oude pensioenrechten onder te brengen bij een apf.

Dit idee komt van het apf van Centraal Beheer dat een notitie over het onderwerp schreef. Het gaat dan vooral om kleine bpf’s met een matige tot slechte dekkingsgraad die willen opgaan in een grotere bpf. Deze lage dekkingsgraad is volgens Centraal Beheer vaak een obstakel voor een fusie. Het grotere bpf stelt dan vaak als voorwaarde dat het kleine bpf, dat zich wil aansluiten, een korting op de aanspraken moet doorvoeren. Dat is in veel gevallen een aanleiding om van een volledige fusie af te zien, aldus Centraal Beheer. Door de ‘oude’ opgebouwde aanspraken onder te brengen bij een apf, kan een korting worden vermeden, meent de pensioenverzekeraar. Dit is juridisch mogelijk omdat de oude aanspraken niet onder de verplichtstelling vallen.

Een andere reden om de oude aanspraken niet onder te brengen in een ‘fusie-bpf’ kan zijn dat het grotere bedrijfstakfonds een ongunstigere populatie heeft. Centraal Beheer noemt als voorbeeld dat het aandeel vrouwen (die langer leven) in de populatie relatief hoog is. De dekkingsgraad van het kleine komende bpf kan daardoor omlaag gaan. Dit kan worden voorkomen door oude aanspraken onder te brengen in een apf.

GEEN REACTIES