Meer aflossingen dan nieuwe productie bij ING

De hypotheekportefeuille van de Nederlandse tak van ING Groep vertoonde, net als de afgelopen kwartalen, een dalende tendens.

De portefeuille kwam aan het eind van het eerste kwartaal €3,5 mrd lager uit vergeleken met ultimo 2017. Voor een flink deel (€2,8 mrd) komt dit door andere boekhoudregels waardoor de waarde van de rente-inkomsten anders wordt berekend. Zonder dit effect daalde de Nederlandse portefeuille met €0,7 mrd naar €111,1 mrd.

Deze daling wordt veroorzaakt doordat er meer wordt afgelost op hypotheken dan dat er aan nieuwe productie bijkomt. Voor €0,3 mrd werd er afgelost op hypotheken van Westland Utrecht, een portefeuille waar geen nieuwe productie meer plaatsvindt. Bij de ‘normale bedrijfsvoering’ was er sprake van een ‘negatieve nettoproductie’ van €0,3 mrd, wat inhoudt dat het saldo van aflossingen en nieuwe productie negatief uitkomt op dit bedrag.

Verder blijkt uit de kwartaalcijfers dat ING voor de Nederlandse portefeuille geen voorzieningen hoefde te treffen voor kredietverliezen vanwege de positieve conjunctuur. Sterker, er viel zelfs voor een beperkt bedrag aan voorzieningen vrij.

Ondanks de extreem lage rente van 0,05% en de hypotheekaflossingen, steeg het bij ING gestalde spaargeld met bijna €3,5 mrd naar €142,7 mrd. Opmerkelijk is verder dat het aantal werknemers bij de Nederlandse retailtak, na een daling in het eerste kwartaal van 2017, sinds het tweede kwartaal van vorig jaar weer aan het stijgen is. Sinds medio vorig jaar nam het aantal FTE’s toe van 8.750 naar 9.119.

GEEN REACTIES