Maximale kredietvergoeding tijdelijk verlaagd

Maximale kredietvergoeding tijdelijk verlaagd
© Pixabay

De maximale vergoeding die aanbieders van consumptief krediet mogen vragen aan consumenten gaat per 10 augustus tijdelijk omlaag naar 10 procent. Deze maatregel, genomen in verband met de acute gevolgen van COVID-19, geldt tot 21 maart 2021. Een structurele verlaging van de kredietvergoeding wordt onderzocht.

De maximale kredietvergoeding bestaat uit de wettelijke rente (nu 2 procent) en een opslag. Deze opslag werd voor het laatst verlaagd in 2006, van 17 naar 12 procentpunten. Met het onderhavige besluit wordt de opslag verlaagd naar 8 procentpunten. Dit sluit aan bij de verlaging van de rente die banken hebben doorgevoerd op rood staan, naar aanleiding van een motie van Kamerlid Ouwehand.

Er is al langer kritiek op de maximale kredietvergoeding. Kamerleden Krol en Van Brenk en van Kamerlid Jasper van Dijk c.s. pleitten in twee moties vóór de coronacrisis al voor verlaging, vanwege de sterk gedaalde rente.

Nibud
Het Besluit Tijdelijke verlaging kredietvergoeding is mede gebaseerd op een notitie van het Nibud, dat aangeeft dat huishoudens in acute liquiditeitsproblemen kunnen komen door de coronacrisis. Wanneer zij dan proberen krediet te verkrijgen, kunnen zij zich in een afhankelijke situatie bevinden ten opzichte van kredietverstrekkers. Daarom heeft Hoekstra gekozen voor dit snel in te voeren, tijdelijke besluit. Ondertussen wordt gekeken naar een gedegen onderbouwing voor structurele verlaging, aldus de minister.

De maximale kredietvergoeding geldt voor alle soorten consumptief krediet dat wordt verstrekt aan consumenten, zoals rood staan, sociale kredieten van gemeentelijke kredietbanken, gespreid betalen met een creditcard, doorlopend (goederen)krediet of een persoonlijke lening.

Er zijn op dit moment ongeveer 410 instellingen met een vergunning voor het aanbieden van consumptief krediet. Volgens het Nibud zullen met name aanbieders van creditcards met een gespreid betalen faciliteit en kleine goederenkredieten door het besluit geraakt worden. Deze groep is relatief klein ten opzichte van de totale populatie instellingen met een vergunning voor het aanbieden van consumptief krediet.

GEEN REACTIES