Loyalis groeit op WGA-markt

Hoewel de markt voor WGA-verzekeringen afgelopen jaar kromp, wist APG-dochter Loyalis in 2016 in dit segment wel premiegroei te realiseren.

Dat stelt de verzekeraar, die aanvullende pensioenproducten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen biedt aan onder meer klanten van APG (overheid en bouw) in het jaarverslag over 2016. Vooral de structurele premie van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen deed het volgens Loyalis ‘veel beter dan verwacht’ met een omzetstijging van meer dan 10%. Ook de zorgsector, waar Loyalis nog maar sinds kort actief is, droeg bij aan deze structurele premiegroei. De totale schadeportefeuille van Loyalis groeide voor wat betreft premie met twee procent naar €140 mln.

ZZP Pensioen
Verder geeft Loyalis een inkijkje in de ontwikkeling van haar product ZZP Pensioen dat in 2015 werd gelanceerd. Ultimo 2016 had Loyalis een portefeuille met ruim tweeduizend deelnemers en een ingelegd kapitaal van iets meer dan €20 mln. Verder liet de premieontwikkeling van de leventak van Loyalis een overwegend dalend beeld zien. De premieomzet Leven daalde in 2016 met € 12 miljoen naar € 114 miljoen, met name door de ultimo 2021 eindigende Levensloopregeling en de dalende vraag naar lijfrenteproducten. Alleen bij het nabestaandenpensioen kon Loyalis groei noteren.

Intermediair
Loyalis is bezig het verbreden van de klantenbasis om op deze manier tot meer volume te komen. Een voorbeeld van deze verbreding is dat de verzekeraar actief is geworden in de zorgsector. Ook heeft Loyalis de distributie in het intermediaire kanaal uitgebreid met het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten met een beperkt aantal intermediaire partijen.

De solvabiliteit voor het levenbedrijf kwam eind 2016 uit op 166%, terwijl het schadebedrijf een ratio noteerde van 170%, beiden boven de interne normen die Loyalis hanteert. De nettowinst steeg van €28 mln naar €38 mln.

GEEN REACTIES