Lloyd’s of London : Immateriële waarde in bedrijfsleven ondergewaardeerd

Samenwerking met KPMG
Verzekeringsmarkt Lloyd’s of London heeft in samenwerking met KPMG een rapport gelanceerd. Het rapport benadrukt de noodzaak voor bedrijven om significant meer aandacht te besteden aan een sterk veranderd risicolandschap, ten gevolge van COVID-19.

Bescherming van immateriële activa:
Het rapport, dat onder de naam “Preparing for a new realityis gepubliceerd, onderzoekt de toegenomen waarde van immateriële activa, en de rol van risicomanagers en de verzekeringsindustrie om deze te beschermen.

Immateriële activa in focus door COVID-19 
Immateriële activa maken in toenemende mate deel uit van de waarde op de balansen van ondernemingen. Deze wordt geschat op maar liefst 85% van de totale bedrijfswaarde.|

Blinde vlek
Uit onderzoek blijkt dat de waarde van de immateriële activa aanzienlijk kan zijn toegenomen door versnelling van digitale bedrijfsmodellen die – gesterkt door COVID-19 –
aanzienlijk in omvang zijn toegenomen. Een belangrijke blinde vlek voor bedrijven die immateriële activa nog niet voldoende in hun risicomodellen meewegen.

De-globalisering
COVID-19 heeft wereldwijd toeleveringsketens verstoord en de wereld op een pad van deglobalisering gebracht. Het heeft de werkverhoudingen, het handelsvermogen van bedrijven en consumentengedrag veranderd. Ook heeft het een nieuw sociaal contract tussen het bedrijfsleven en de samenleving gecreëerd en zijn onderliggende markttrends versneld.
Voorbeelden hiervan zijn de verschuivingen naar werken op afstand en digitale transacties.

Nieuwe risico’s
In het nieuwe verslag wordt ook gekeken of en in hoeverre COVID-19 bedrijven heeft blootgesteld aan nieuwe risico’s. Risico’s die de immateriële activa van bedrijven bedreigen.
Nu het gedrag van bedrijven onder een vergrootglas ligt, is verlies aan reputationele waarde slechts één van vele risico’s die een bedreiging vormen voor de veerkracht van bedrijven tijdens de pandemie.
Een nieuwe manier van werken zet ondernemers ook voor nieuwe unieke uitdagingen.

Het beheren van intellectuele eigendommen wordt complexer als er sprake is van extern personeel. Ook het gedrag van extern werkende medewerkers kan risico’s met zich mee brengen.

Het is van cruciaal belang dat de ondernemers zich focust op de factoren die er voor zorgen dat de onderneming zowel veerkrachtig is als operationeel en financieel gezond. Dergelijke factoren maken onlosmakelijk deel uit van hun managementstrategie.

Nieuwe tijden vragen nieuwe producten
Gelet op deze nieuwe risico’s voor ondernemers, ontwikkelt de Lloyd’s-markt nieuwe producten om organisaties te helpen hun financiële blootstelling aan zulke risico’s te beperken.
In het rapport worden een aantal voorbeelden genoemd van producten die al beschikbaar zijn en waarmee de risico’s voor schade aan reputatie, menselijk kapitaal en intellectueel eigendom kunnen worden gedekt.
Uit het rapport blijkt ook de essentiële rol die de verzekeringsgemeenschap moet spelen bij het helpen van ondernemers om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zodat ze beter voorbereid zijn op de bescherming van hun activa.

Dr. Trevor Maynard hierover : (Trevor is hoofd innovatie bij Lloyd’s)
Als verzekeringsbedrijfstak moeten we wel accepteren dat de wereld is veranderd. Wij moeten ons daarop aanpassen. COVID-19 heeft het risicolandschap veranderd, bedrijven aan nieuwe risico’s blootgesteld. Ondernemers waren genoodzaakt na te denken over hoe zij het beste kunnen opereren.
Een breed scala van verzekeringsproducten bestaat al, om organisaties te helpen bij reputatie gerelateerd risicomanagement, menselijk kapitaal en intellectueel eigendom. Tegelijkertijd is het belangrijk dat we als Lloyd’s samenwerken met de markt om te innoveren en nieuwe producten te creëren. Zo kunnen we klanten helpen om risico’s te reduceren en zich te beschermen tegen toekomstige bedreigingen.

Sonja Rottiers daarover: (zij is chief executive officer bij Lloyd’s Insurance Company en regional director EMEA)
De uitbraak van COVID-19 brengt diverse nieuwe en belangrijke uitdagingen met zich mee voor bedrijven in heel Europa en vergt extra aandacht voor de impact op menselijk kapitaal en intellectueel eigendom. Ons nieuwe rapport over immateriële activa, dat wij samen met KPMG ontwikkelden, laat zien hoe bedrijven veerkracht kunnen opbouwen om zich beter te beschermen tegen deze risico’s en de ondersteunende rol die de verzekeringsproducten. Deze producten zijn reeds beschikbaar op de Lloyd’s markt. Als ’s werelds specialist verzekering en herverzekeringsmarkt staat Lloyd’s klaar om te ondersteunen en reageren in een sterk veranderend risico landschap.

Paul Merry, partner, KPMG:
Nu we ons versneld begeven in een nieuwe realiteit, wordt duidelijker dat veel bedrijven hierop nog onvoldoende voorbereid zijn. De manieren waarop bedrijfswaarde kan worden gecreëerd zijn nu wezenlijk anders dan voorheen. Deze verschuiving is alleen maar versterkt door COVID-19. Hoewel materiële activa nog steeds de nodige aandacht krijgen, is het voor sommige organisaties een onaangename verrassing om te onderkennen welke hun immateriële activa zijn en hoe aanzienlijk deze bijdragen aan de bedrijfswaarde.
Om veerkrachtig en concurrerend te blijven, moeten organisaties in alle industrieën proactief zijn in het vinden van nieuwe manieren om hun bedrijfsprocessen te verbeteren met het oogmerk deze activa te beschermen. Dit vergt een nieuwe manier van denken en handelen.

GEEN REACTIES