ING zet 1,3 mrd euro opzij voor kredietverliezen

ING ziet kwartaalwinst halveren

ING Bank heeft in het tweede kwartaal een fors bedrag aan voorzieningen getroffen voor potentiële kredietverliezen die het gevolg kunnen zijn van de Covid-recessie. Dat blijkt uit het halfjaarrapport van de bank.

In het afgelopen kwartaal bedroeg het bedrag aan voorzieningen ruim 1,3 mrd euro. Dat is een verdubbeling vergeleken met het eerste kwartaal en een verzesvoudiging vergeleken met het tweede kwartaal vorig jaar. Met name in het grootzakelijk bedrijf was het effect zichtbaar: daar zette ING in het tweede kwartaal bijna 900 mln euro opzij. In het Nederlandse retailbedrijf was het minder heftig, maar ook daar was er een aanzienlijke stijging van 20 mln naar 120 mln euro. Het grootste deel daarvan heeft betrekking op voorzieningen voor het Nederlandse MKB. Het Nederlandse hypotheekbedrijf ontsprong de dans voorlopig voor wat betreft kredietvoorzieningen, maar ING trof in Nederland wel een algemene voorziening van 25 mln euro voor ‘verslechterde economische omstandigheden’.

De Nederlandse hypotheekportefeuille van ING kromp in het tweede kwartaal opnieuw, nu met een half miljard euro naar iets meer dan 111 mrd euro. De bank geeft geen expliciete cijfers voor de nieuwe productie maar het saldo van nieuwe productie en aflossingen/oversluitingen was negatief in de laatste drie maanden. Uit cijfers van IG&H blijkt vandaag dat het marktaandeel van de bank in deze periode met 1,1% is gedaald. Wel staat ING nog op de derde plaats in de ranglijst van hypotheekverstrekkers. Het bedrag dat spaarders stalden bij ING groeide spectaculair in het tweede kwartaal, met bijna 10 mrd euro naar 165 mrd euro. Iets meer dan de helft van deze 10 mrd bleef overigens staan op de lopende rekening van de klanten.

Aan de cijfers van de totale groep valt verder op dat de rente-inkomsten in een rap tempo dalen. In de eerste drie kwartalen van vorig jaar bedroeg dit nog rond de 7,2 mrd euro per kwartaal, maar daarna zette een forse daling in. Van 6,7 mrd in het vierde kwartaal naar 6,3 mrd in het eerste kwartaal van dit jaar en 5,7 mrd in het tweede kwartaal. Uit de cijfers wordt niet duidelijk van welke regio of onderdeel deze daling vandaan komt. Omdat ook de rentekosten (voor funding e.d.) afnamen, bleef de afname van het netto renteresultaat enigszins beperkt.

GEEN REACTIES