Covid werkt positief en negatief uit op schaderesultaat NN

NN belooft meer dividend; schade door corona geschat op 100 miljoen

De verzekeringstechnische gevolgen van de corona-uitbraak zijn bij het schadebedrijf van Nationale-Nederlanden tegengesteld: negatief bij inkomen, positief bij motor en brand.

Dat blijkt uit de gisteren gepubliceerde halfjaarcijfers van NN Group. Waar het resultaat van ‘Property & Casualty’ enorm steeg van 31 mln naar 120 mln euro, doken de inkomensverzekering juist in de rode cijfers (van 39 mln positief naar een verlies van 20 mln euro). Voor een deel zijn deze bewegingen toe te schrijven aan de gevolgen van Covid-19.

Bij het inkomensbedrijf gaat het dan vooral om de verzuimverzekeringen. Hoewel NN dat niet zelf zo benoemt in het persbericht, komt dat waarschijnlijk doordat werkgevers corona-verzuim deels onterecht afwentelden op de verzekeraar. Arbodienstverlener Zorg van de Zaak signaleerde eerder dit jaar onregelmatigheden bij het melden van verzuim. Ook preventieve quarantaine werd doorgegeven als verzuim, terwijl dit helemaal niet gedekt wordt door verzuimverzekeringen.

Verder werd het resultaat van inkomensverzekeringen negatief beïnvloed door een extra voorziening in verband met de lage rentestand. Relatief veel claims voor individuele AOV’s konden worden opgevangen door de herverzekering. De invloed van de Vivat-overname (telt vanaf april mee in de cijfers) was voor het resultaat van het inkomensbedrijf gering. Opmerkelijk is wel dat, ondanks de overname-effecten, het premie-inkomen voor inkomensverzekeringen in het eerste halfjaar daalde met 5% daalde.

Bij P&C stegen de premie-inkomsten wel, met 14% naar 1,3 mrd euro, voor een deel door de overname. Het resultaat op brandverzekeringen steeg van 12 mln naar 60 mln euro. Voor een deel speelt ook hier Vivat mee, maar ook de effecten van het verplicht thuis moeten zijn tijdens de lockdown, wat zorgde voor minder schades. Hetzelfde is zichtbaar bij de motorrijtuigenverzekeringen, waar de winst toenam van 12 naar 47 mln euro. Omdat veel mensen tijdens de lockdown thuis werkten en weinig op stap gingen, waren er minder schades.

Het Nederlandse levenbedrijf had vooral last van beleggingsverliezen die in de slipstream van de corona-uitbraak optraden. Het nettoresultaat halveerde daardoor, maar operationeel kon het levenbedrijf goed standhouden, met een winstdaling van zes procent. De solvabiliteit steeg van 213% naar 226%, onder meer door de herverzekering van het langlevenrisico.

Het bankbedrijf presteerde ronduit goed met een stijging van de winst van meer dan vijftig procent. Dit komt vooral door een beter renteresultaat. Volgens NN zijn de fundingkosten lager en verdiende de bank meer op betaalde boeterente. De nieuwe productie nam toe met 0,5 mrd naar 4,4 mrd euro. Hoewel NN qua marktaandeel op plek zeven blijft staan, verliest de bank wel terrein op Aegon, zo bleek gisteren uit cijfers van IG&H.

GEEN REACTIES